fbpx

Zbog opasnosti po građane uništen plastični pribor za jelo, igračke i kozmetika

63e0707fbf57031e952eb4e128e2c7b1

Republička zdravstvena inspekcija je u prvom polugodištu u spoljnotrgovinskom nadzoru izvršila 9.033 kontrole pošiljki predmeta opšte upotrebe, od kojih je uzeto 422 uzoraka za laboratorijsko ispitivanje parametara zdravstvene ispravnosti i kvaliteta koji su specifični za pojedinačne vrste roba i koji predstavljaju potencijalni rizik.

Uzet je 81 uzoraka dječijih igračaka, 87 uzoraka kozmetičkih proizvoda, 155 uzoraka posuđa, pribora za jelo i drugih materijala koji dolaze u kontakt sa hranom, 49 uzoraka sredstava za održavanje čistoće, 53 uzorka sredstava koja dolaze u neposredan dodir sa kožom i sluzokožom, 23 uzorka ostalih predmeta opšte upotrebe i 14 uzoraka duvana, duvanskih prerađevina i pribora za pušenje.

Na osnovu rezultata analiza za devet pošiljki rješenjem inspektora zabranjen je uvoz i naloženo uništavanje ili vraćanje pošiljaocu. Riječ je o četiri pošiljke plastičnog pribora za jelo porijeklom iz Poljske, Kine i Hrvatske u količini od 266.600 komada zbog nedozvoljenog sadržaja hemikalija, četiri pošiljke igračaka porijeklom iz Kine u količini od 2.750 komada zbog nedozvoljenog sadržaja ftalata, oštrih rubova i lakog izvlačenje niti i kose, te jednoj pošiljci kozmetike porijeklom iz Srbije u količini od 188 komada zbog mikrobiološke neispravnosti.

srpskainfo.com