fbpx

Za potrošače rizično 56 odsto produžnih kablova kontrolisanih na tržištu

produzni 696x400

Agencija za nadzor nad tržištem BiH utvrdila je da 56 odsto kontrolisanih produžnih kablova predstavlja rizik od strujnog udara i požara, a sa tržišta je povučeno 2.270 komada produžnih kablova.

Agencija je saopštila da je, u sklopu 11 inspekcijskih kontrola sprovedenih tokom nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, utvrdila da, od devet kontrolisanih različitih tipova kablova, pet uzoraka ne ispunjava bezbjednosne zahtjeve Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

U saopštenju se precizira da je od toga, u tri slučaja rizik bio takav da su naložene mjere uništenja povučenih proizvoda, dok su u dva slučaja povučeni proizvodi vraćeni dobavljačima.

Ukupno je sa tržišta povučeno 2.270 komada produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, a od toga je uništeno 2.056 komada.

Za sve neusklađene proizvode nadležni inspekcijski organi Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su naložili mjere povlačenja s tržišta, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata spornih proizvoda.

U saopštenju se navodi da su u proaktivnom nadzoru produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu učestvovale tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, te da se aktivnost organi nadzora nad tržištem BiH sprovode peti put.

Rezultati prva četiri nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu su pokazali da 2012. i 2013. godine 80 odsto i 2014. i 2017. godine oko 50 odsto ispitanih produžnih kablova ne zadovoljava sve bezbjednosne zahtjeve koji se na njih odnose, te da većina njih predstavlja ozbiljan rizik od strujnog udara i požara.

Zbog takvih rezultata organi nadzora nad tržištem BiH odlučili su da i u 2018. godini kontrolišu ove proizvode na tržištu.

(SRNA)