fbpx

Vozači u BiH oprez: Evo gdje su postaljene nove “pametne kamere”

1 50

Na području općine Travnik započele su aktivnosti na postavljanju video nadzora na magistralnom putu u mjestima Dolac i Kalibunaru, a koje predstavljaju nastavak uspješne realizacije projekta postavljanja tzv. “pametnih kamera” na području Srednjobosanskog kantona (SBK), a koji Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) provodi u saradnji sa načelnicima općina ovog kantona.

Sredstva za realizaciju ovog projekta odobrila je Vlada Srednjobosanskog kantona.

U sklopu ovog projekta planira se uspostava sistema video nadzora koji će biti locirani na području svih općina u Srednjobosanskom kantonu, kojim će biti omogućeni direktni i automatski upiti centralnom serveru o registarskim oznakama koje su zabilježene i na taj način ukoliko se ukaže potreba, biće upoznate policijske patrole sa podacima o vozilu, eventualnom krivičnom djelu koje se može dovesti u vezu sa predmetnim vozilom, te da li se radi o ukradenom ili neregistrovanom vozilu, ili vozilu kojim je počinjen neki prekršaj, piše “Bug“...

Navedeni sistem video nadzora omogućava brzu provjeru zabilježenih registarskih oznaka u policijskim bazama, te dostavom policijskim patrolama na terenu sigurnosno interesantnih podataka, u mnogome se doprinosi povećanju stepena ekasnosti i operativnosti u radu policije, a posebno prilikom otkrivanja i hvatanja počinilaca raznih oblika krivičnih djela i prekrašaja, te njihovom zakonskom procesuiranju i sankcionisanju.

Tzv “pametne kamere” pored praćenja i nadzora saobraćajnica na postavljenim lokacijama, omogućavaju i preglede i rekonstrukciju svih zabilježenih incidentnih situacija, te na taj način i njihovo uspješno rasvjetljavanje i procesuiranje.

Uzimajući u obzir i preventivnu ulogu koju će ostvarivati tzv. “pametne kamere”, realno je očekivati da će njihovo funkcionisanje u budućnosti doprinijeti povećanju nivoa opće sigurnosti svih građana na području Srednjobosanskog kantona.

Izvr: haber.ba