fbpx

Parlamentarnim strankama sljedeće godine više novca!

1stranke

Parlamentarne stranke u narednoj godini iz budžeta RS trebalo bi da dobiju 3.608.000 KM, što je 428.000 KM više u odnosu na ovu godinu, ali povećanje finansija nije predviđeno i za humanitarne organizacije.

Za razliku od stranaka koje učestvuju u radu parlamenta, prednacrtom budžeta za 2018. godinu nije predviđeno povećanje iznosa koje bi trebalo da dobiju humanitrane organizacije, koje se, između ostalog, brinu i za bolesne i za rad javnih kuhinja.

Tako je tekući grant za humanitarno društvo “Merhamet” u RS i za narednu godinu planiran u iznosu od 130.000 KM, za “Caritas” je predviđeno svega 50.000 KM, a humanitarno društvo “Kolo srpskih sestara” dobiće 70.000 KM.

Iste iznose ove tri humanitarne organizacije imale su i u ovoj godini.

Prednacrtom budžeta RS za 2018. godinu, više novca dobiće Služba predsjednika RS i to 10.300.600 KM, a u ovoj godini imali su na raspolaganju 10.208.600 KM.

(Fena)