fbpx

Vjetroelektrana Podveležje: Potpisan ugovor za izgradnju trafostanice

2podvelzje

Realiziranje projekta vjetroelektrane Podveležje ide u skladu sa dinamičkim planom, rekao je za Faktor Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

Dodaje kako su pristupni putevi i montažni platoi u visokoj fazi realizacije. Izgradnjom ove vjetroelektrane obezbjeđuje se pouzdanije snabdjevanje kupaca električnom energijom, a pri radu vjetroelektrane ne dolazi do štetnih utjecaja i emisija zagađujućih materija u zraku. Njena izgradnja će pozitivno utjecati na razvoj turističkih potencijala Grada Mostara.

- Realizacija vjetroelektrane Podveležje ide u skladu sa dinamičkim planom i za sada nemamo kašnjenja na projektu. Pristupni putevi i montažni platoi u visokoj su fazi realizacije i dvije trećine tog ugovora je već realizirano. Potpisan je ugovor za izgradnju trafostanice i trenutno se radi izvedbeni projekat, a do kraja aprila Elektroprivreda će završiti i proceduru izbora isporučioca opreme vjetroagregata. Realno je očekivati da ukupan posao bude završen u decembru naredne godine - rekao nam je Džindić.

U Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije pojašnjavaju da se realizacijom projekta vjetroelektrane Podveležje povećeva udio proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

- Obezbjeđuje se pouzdanije snabdjevanje kupaca električnom energijom, a pri radu vjetroelektrane ne dolazi do štetnih utjecaja i emisija zagađujućih materija u zrak. Benefit lokalne zajednice je finansiranje rekonstrukcije lokalne putne komunikacije, koja je u završnoj fazi - kažu u Ministarstvu.

Dodaju da će se dio prihoda ostvarenog radom vjetroelektrane uplaćivati u budžet lokalne zajednice.

- Na realizaciji projekta već je angažirano nekoliko domaćih građevinskih kompanija. Najvećim dijelom iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, a očekuje se da će angažman kompanija iz Bosne i Hercegovine biti nastavljen 
sve do okončanja realizacije. Izgradnja vjetroelektrane pozitivno će utjecati na razvoj turističkih potencijala Grada Mostara. Na širem lokalitetu Podveležja svakako postoje pretpostavke za razvoj turizma, a sa vjetroelektranom Podveležje bi navedena lokacija bila još atraktivnija turistima - objašnjavaju nam u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva.

Podsjećanja radi, ovaj vjetropark će imati 15 vjetroagregata, a ukupna snaga je 48 MW (megavata), sa godišnjom proizvodnjom od 120 GWh (gigavat - sati) električne energije.

Izvor: Faktor