fbpx

U RS porasle cijene izvoznih proizvoda

20171211123348 455608

Izvozne cijene privrednih subjekata iz Republike Srpske u trećem tromjesečju ove godine veće su za 2,5 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok su cijene uvoznih proizvoda manje za 3,2 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano prema djelatnosti, u sektoru vađenja ruda i kamena izvozne cijene su u trećem tromjesečju veće za 30,4 odsto, a uvozne cijene manje za 19,5 odsto.

U prerađivačkoj industriji izvozne cijene veće su za 1,7 odsto, uvozne su ostale na istom nivou, dok su u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu izvozne cijene veće za 4,8 odsto, a uvozne manje za 3,6 odsto.

Ekonomista Stefan Markićević rekao je Srni da na nivo cijena u BiH, a samim tim i u Srpskoj, sem odnosa ponude i tražnje, prevashodno utiče i sistem karensi borda koji primjenjuje Centralna banka BiH, odnosno fiksni odnos evra i KM.

Prema njegovim riječima, to u velikoj mjeri pogoduje uvoznicima nauštrb izvoza i sprečava stvaranje konkurentnosti posredstvom cjenovne elastičnosti.

"Osnovna sredstva i oprema naših preduzeća su startnija u odnosu, recimo, na one iz EU, koja je naš najznačajniji spoljnotrgovinski partner, i samim tim proizvode u startu veće fiksne troškove, što i povećava cijenu proizvoda. Tu je i veličina domaćih kapaciteta koji ne mogu ni približno parirati u takozvanoj ekonomiji obima gdje pada cijena po jedinici proizvoda", rekao je Markićević.

SRNA