fbpx

U BiH 56 posto mladih žena izloženo nasilju

nasilje nad zenama 620x330

Svi akteri u Bosni i Hercegovini trebaju preispitati i promijeniti sistemska društvena uvjerenja i stavove koji održavaju nasilje nad mladima, uključujući i rodno zasnovano nasilje, u bilo kojem okruženju, uključujući dom, školu, zajednicu i internet – navedeno je na zajedničkom blogu UNICEF-UNFPA, ZaSvakoDijete.ba, povodom Međunarodnog dana mladih.

Prema dostupnim statistikama o mladima u Bosni i Hercegovini 56 posto žena od 18 do 24 godine izloženo je nekom obliku nasilja.

U 72 posto slučajeva, intimni partneri su počinioci nasilja nad ženama. Samo 17 posto žena koje su iskusile nasilje su pokušale da se razdvoje, razvedu, napuste domaćinstvo, a samo četiri posto njih je pokušalo savjetovanje.

Ostale žene koje su doživjele nasilje i dalje žive sa počiniocima, dok su devet posto djevojaka od 15 do 19 godina već udate, a 23 posto njih su postale majke.

Nizak stepen obrazovanja čini ove mlade žene neaktivnim na tržištu rada te su radi toga podložne siromaštvu i rodno zasnovanom nasilju.

Kako bi se stvorili sigurniji prostori za mlade na području BiH jedna od preporuka je da bi škole trebale pokrenuti programe za sprječavanje i reagovanje na incidente nasilja, kako bi se potakla sigurnija sredina učenja za djevojčice i dječake.

Sistem socijalne zaštite mora imati više obučenih radnika koji mogu pružiti preporuke, savjetovanje i terapeutske usluge za mlade žene i muškarce koji su iskusili nasilje.

Također, i u zdravstvenom sistemu neophodni su obučeni profesionalci, koji nude pristupe koji su prilagođeni mladima, tako da su pristupačni, prihvatljivi, pravedni, odgovarajući i efikasni za različite podgrupe, stvarajući zdrav razvoj mladih.

Lokalne vlasti, napisano je na blogu, moraju osigurati ugroženoj omladini pristup sigurnim mjestima kada nisu kod kuće ili u školi, uz mogućnost učestvovanja u rekreaciji i sportskim aktivnostima.

Istovremeno trebaju osnažiti mlade pružajući im informacije i alate koji im trebaju da bezbjedno prijavljuju nasilje – lično i online.

– Vlade na svim nivoima treba da podrže sveobuhvatne, koordinirane, multisektorske inicijative za stvaranje sigurnih prostora. Uz to potrebno je da rade na usvajanju i primjeni zakonodavstva da bi zaštitile djecu i mlade od svih oblika nasilja, uključujući i tjelesno kažnjavanje u svim okruženjima, čak i u kući, i od strane svih izvršilaca, uključujući nastavnike i drugo školsko osoblje – navedeno je na blogu ZaSvakoDijete.ba.

Međunarodni dan mladih, 12. august, ove godine fokusira se na „sigurne prostore za mlade“ – fizički i virtuelni prostori u kojima se mladi mogu bezbijedno udružiti i baviti aktivnostima vezanim za njihove potrebe i interese, te učestvovati u donošenju odluka i izražavanju sebe.

(FENA)