fbpx

RS: Novčana primanja za žrtve seksualnog nasilja

574988ad df64 4b6d b00e 3e740a0a0a80 milenko savanovic 700x402

U Republici Srpskoj (RS) po prvi put je utvrđen Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture.

Nadležni u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite tvrde da zakon ne sadrži diskiminirajuće odredbe, odnosno da obuhvata žrtve svih nacionalnosti na prostoru bivše Jugoslavije, ali je uvjet za ostvarivanje prava da prije podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa žrtve ratne torture, imaju prebivalište od najmanje tri godine na prostoru ovog entiteta.

Resorni ministar Milenko Savanović je rekao novinarima da zakon definira status i pravo ljudi koji su bili žrtve torture u proteklom ratu, bilo da su bili zatvarani u logore ili su maltretirani van logora, a nisu obuhvaćeni Zakonom o civilnim žrtvama rata.

Načelnica resora za normativno-pravne poslove u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Rada Kela je pojasnila da je zakon koncipiran u skladu s međunarodnim dokumenima po pitanju žrtava ratne torture, koje će moći da ostvare određena mjesečna primanja.

Tako će žrtve seksualnog nasilja tokom rata, koje će biti svrstane u tri grupe, imati pravo na određena novčana primanja.

I logoraši će imati određena prava, ali ne novčana, već pravo na zdravstvenu zaštitu i oslobađanje troškova participacije, pod uvjetom da ih nisu ostvarili po drugim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Žrtve će, kako je rekla Kela, zavisno od kategorije, imati pravo i na banjsku rehabilitaciju, poticaj za zapošljavanje i samozapošljavanje, pravnu pomoć te, između ostalog, na posebnu psihološku podršku.

U resornom entitetskom ministarstvu procjenjuju da bi zakon trebalo da obuhvati oko 600 osoba, a u budžetu će za njegovo provođenje biti potrebno nešto više od milion KM.

FENA