fbpx

Ogromne štete zbog nelegalne sječe šume

2sjece

Prema podacima “Šuma Republike Srpske”, zabilježena šteta po osnovu bespravne sječe u prošloj godini iznosila je 19 210 metara kubnih, što je gubitak od blizu tri miliona maraka!

– Podneseno je 667 krivičnih i 1 471 prekršajna prijava. Riješene su 83 krivične i 532 prekršajne prijave. Kao što se može vidjeti, veoma je mali broj riješenih prijava, tako da je procenat naplaćenih šteta u odnosu na one za koje su podnesene prijave svega 2,3 odsto – rečeno je u “Šumama Srpske”.

Najviše bespravnih sječa tokom prošle godine evidentirano je na područjima šumskih gazdinstava “Jahorina”, gdje šteta iznosi 6 614 metara kubnih ili 1 265 673 KM, “Romanija” sa 1 689 metara kubnih ili 308 373 KM, “Prijedor” sa 2 587 metara kubnih ili 258 329 KM, “Doboj” sa 1 435 metara kubnih ili 202 788 KM i “Borja” sa 1 039 metara kubnih ili 57 440 KM.

Iako je proteklih godina smanjena šteta pričinjena bespravnom sječom, iz “Šuma Srpske” ističu da to i dalje predstavlja veliki problem, zbog čega bi saradnju koja postoji sa MUP-om, tužilaštvima, sudovima i drugim nadležnim institucijama, trebalo intenzivirati.

Republička šumarska inspekcija je tokom prošle godine u 290 slučajeva oduzela šumske drvne sortimente u ukupnoj količini od 2 120 metara kubnih, čija je vrijednost procijenjena na 163 852 KM.

– Za prva tri mjeseca tekuće godine Republička šumarska inspekcija oduzela je 209 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata, čija je vrijednost 19 643 KM- rekla je Dušanka Makivić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Ona je navela da su ove aktivnosti sprovedene u okviru planskih zadataka, redovnih i vanrednih kontrola i aktivnosti, na realizaciji Akcionog plana za suzbijanje bespravnih sječa, krađa i nelegalnog prometa drvnih sortimenata.

– Šumski drvni sortimenti oduzeti su na postrojenjima za primarnu preradu drveta i u prometu jer je kontrolama utvrđeno da nisu žigosani ili obrojčeni, ili im nedostaje prateći otpremni iskaz, što ukazuje na to da je riječ o bespravnoj sječi – istakla je Makivićeva.

Ona je naglasila da je nadležnim policijskim upravama i tužilaštvima upućen veliki broj informacija o sumnji da bi se u određenim situacijama moglo raditi o krivičnim djelima, te da je potrebno sprovesti dodatne istrage.

Makivićeva je dodala da je Zakon o šumama predvidio kazne za bespravnu sječu fizičkim licima od 300 KM do 900 KM, pravnim licima od 3 000 do 9 000 KM, dok će odgovorno lice u pravnom licu biti kažnjeno iznosom od 500 do 1 500 KM.

Ona kaže da je čuvanje šuma i šumskog zemljišta u svojini Srpske povjereno “Šumama Republike Srpske”, nacionalnim parkovima “Kozara”, “Sutjeska” i “Industrijskim plantažama”, a za čuvanje privatnih šuma odgovorni su isključivo njihovi vlasnici.

Agencije