fbpx

Obilježavanje 1.marta: U Sarajevu praznik, u Banjaluci običan radni dan

Obilježavanje 1.marta: U Sarajevu praznik, u Banjaluci običan radni dan

Foto: Buka

Odluku o istupanju Bosne i Hercegovine iz sastava SFR Jugoslavije i za nezavisnost Bosne i Hercegovine, koja je donesena na referendumu 29. februara i 1. marta 1992. godine, građani Bosne i Hercegovine iz dva entiteta danas posmatraju drugim očima.

Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ. Održan je 29. februara i 1. marta, označavao je opredjeljivanje građana ka budućnosti zemlje, a ujedno je bio i uvod u rat.

Punoljetni građani Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine glasali su o nezavisnosti Bosne i Hercegovine na referendumu na kojem je jedino pitanje bilo:

Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?"

Nezavisnost su podržali uglavnom Bošnjaci i Hrvati, dok su Srbi uglavnom bojkotovali referendum. Oni su se prethodno na plebiscitu izjasnili za ostanak u Jugoslaviji.

Ukaz o proglašenju zakona kojim se 1. mart proglašava Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine i državnim praznikom potpisao je predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović 6. marta 1995.,, tačno tri godine nakon što je Republička izborna komisija Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine potvrdila rezultate referenduma o određivanju statusa Bosne i Hercegovine.

Prethodno je Zakon o 1. martu donijela Skupština Republike Bosne i Hercegovine, 28. februara 1995. No, na osnovu ovog akta, danas se Dan nezavisnosti obilježava samo u jednom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Parlament je 28. februara 1995. donio odluku da se 1. mart slavi kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dan nezavisnosti prvi put je proslavljen 7. aprila 1995. Evropska ekonomska zajednica priznala je ovaj dan kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Vlast u Republici Srpskoj osporava ovaj dan, te se on zbog toga slavi samo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Buka