fbpx

Naloženo povlačenje lijekova za krvni pritisak – pacijenti i dalje koriste ove lijekove

apoteka

Prema informacijama Impuls portala, apoteke još nisu dobile upute od Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine šta treba da čine sa lijekovima koje su pacijetni preuzeli prije odluke o povlačenju lijekova. Apotekari su zabrinuti jer mnogi pacijenti još koriste lijekove koji sadrže supstancu valsartan zbog koje su povučeni sa tržišta.

Autor: impulsportal.net

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se sa tržišta povuku lijekovi koji sadrže aktivnu supstancu valsartan, kineskog proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) je, na osnovu odluke Evropske agencije za lijekove (EMA) i nacionalnih nadležna tijela zemalja EU zaduženih za lijekove, donijela odluku i naložila svim nosiocima dozvola koji na tržištu BiH imaju odobrenje za stavljanje u promet lijekova koji sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. da obustave dalju isporuku lijeka na tržište Bosne i Hercegovine, te da povuku sve serije lijekova koji su već pušteni na tržište.

Povlačenje se provodi do nivoa apoteka.

Lijekovi s valsartanom koriste se za liječenje visokog krvnog pritiska.

U Bosni i Hercegovini se provodi povlačenje svih serija navedenih lijekova navedeno je na internet stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Navedeni postupak provodi se na osnovu prijave sumnje u neispravnost u kvalitetu aktivne supstance valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.

"Odluka o povlačenju i primjeni svih serija lijekova biće na snazi do završetka istrage o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Pacijenti koji koriste navedene lijekove za sva pitanja u vezi nastavka terapije trebaju se obratiti svom ljekaru ili apotekaru.

Povlačenje predmetnih lijekova ne ugrožava redovno snabdijevanje tržišta jer su u prometu u BiH dostupne serije drugih lijekova koji sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvedenu od strane drugog proizvođača koje stoga nisu zahvaćene predmetnom sumnjom u neispravnost.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obavezni prijaviti ALMBiH-u svako neželjeno dejstvo lijeka, kao i neispravnost u kvalitetu lijeka", piše na internet stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.