fbpx

NAJVIŠE ŽALBI ZBOG KREDITA Polovina prigovora na rad banaka riješena u KORIST KLIJENATA

4stednja

Građani Srpske se iz godine u godinu sve češće obraćaju Ombudsmanu za bankarski sistem u RS kako bi se žalili na rad banaka i mikrokreditnih organizacija, ali i kako bi dobili obrazloženje, mišljenje ili savjet u vezi sa pravilima i obavezama koje imaju kao korisnici finansijskih usluga.

Najviše žalbi i pitanja u prošloj godini odnosilo se na rad banaka, a najsporniji su krediti.

Problem je, međutim, i to što mnogi korisnici znaju vrlo malo o pravima i obavezama koje su stvorili kada su potpisali ugovore sa bankama i MKO ili izdali mjenice, kao i o tome koje su posljedice njihovih postupaka u ovom odnosima.

-U prošloj godini Ombudsam je zaprimio 105 prigovora i obavještenja povodom nastalih sporova u vezi sa postupanjem finansijskih organizacija ili Agencije za bankarstvo, te opštim zahtjevom da se rasprave određena pitanja u odnosima korisnika i davalaca finansijskih usluga – navodi se u izvještaju Ombudsmana koji djeluje pri Agenciji za bankarstvo RS.

To je, dodaje Ombudsman, više prigovora i drugih podnesaka u odnosu na prethodnu godinu.

Kako navodi, u korist klijenta su riješena 44 prigovora, a u čak 47 slučajeva su pripremili mišljenja i uputstva za korisnike, sa uputstvima kako da dalje postupaju. Samo 10 prigovora bilo je neosnovano.

Kod kredita česte su žalbe na valjanost klauzula o promjenjivosti kamatne stope u ugovorima o kreditima, te promjena i obračuna kamatnih stopa u toku trajanja ugovora. Samo dva postupka su vođena radi iznalaženja rješenja za izmjenu uslova kredita.

Zanimljivo je da je još više građana zatražilo mišljenje ili savjet Ombudsmana, jer je prošle godine zaprimljeno ukupno 155 različitih upita, molbi ili zahtjeva za obrazloženje.

(Srpskainfo)