fbpx

Na crno zarađuje oko 34.000 ljudi

4nacrno

Republički zavod za statistiku sproveo je anketu koja je pokazala da je od 838. 000 radno sposobnih građana Srpske nezaposleno tek oko 83. 000 njih, što je mnogo manje nego što pokazuje evidencija sa Biroa za zapošljavanje.

Anketa je rađena s ciljem dobijanja podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih lica.

Anketa je u 2017. godini realizovana na uzorku veličine 3.376 domaćinstava, a pod zaposlenima nije podrazumevala samo građane u stalnom radnom odnosu, već sve one koji na neki način zarađuju novac.

Za razliku od podataka biroa za zapošljavanje na kome ima oko 116.000 građana Srpske, ovi podaci se razlikuju, jer su se pod zaposlenima podrazumevali svi koji su obavljali bilo kakav posao bez obzira da li su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

- Zaposlena lica su lica starija od 15 godina koja su u referentnoj sedmici radila najmanje jedan čas za platu ili naknadu, bez obzira na njihov formalni status ili nisu radila, a imala su posao na koji će se vratiti – objašnjavaju u Republičkom zavodu za statistiku.

Prema podacima ove anketa, zaposlenih, odnosno onih koji rade bilo kakav posao, u Srpskoj ima 313.000, od kojih su 37 odsto žene.

Među zaposlenima ima i 83.000 samozaposlenih od kojih su oko 30 odsto žene, koje za razliku od samozapošljavanja dominiraju kada su u pitanju pomažući članovi.

Žene koje besplatno rade pomažući svoje najbliže radeći poslove kao što su nega starih i bolesnih, čuvanje dece ili poljoprivredni radovi čine skoro 80 odsto ovih ispitanika.

Kada su u pitanju nezaposleni stanovnici od 83.000 njih 24.000 je nezaposleno manje od 2 godine, dok 38.000 stanovnika više od 5 godina nije bilo zaposleno nigde, odnosno, 5 godina nije primilo nikakvu platu.

Stručnjaci kažu da koliko god podaci bili zabrinjavajući nisu iznenađujući, te da je stanje na terenu još alarmantnije.

- Javna je tajna da biti na birou ne znači i ne raditi. Naravno ne u struci i ne za pristojan život, nego za minimalce na crno. Mnogi stanovnici Srpske na evidenciji su biroa iako uveliko rade u Nemačkoj ili Austriji, a taj broj nikakve analize i statistika ne bi mogle ni pokazati – smatra ekonomista Anita Vuković.

Više od 440.000 radno sposobnog stanovništva je neaktivno, ne radi niti traži posao.

Kako pojašnjavaju iz Zavoda neaktivno stanovništvo čine sva lica starija od 15 godina koja nisu radila i koja u toku meseca nisu tražila nikakav posao, niti su spremna da počnu da rade u naredne 2 sedmice ako bi im se posao ponudio. 

Stručnjaci tvrde da je uzrok velikog broja neaktivnog stanovništva to što su građani na Biro prijavljuju zbog osiguranja, te da im traženje posla u tom periodu života ne predstavlja prioritet.

Od 440.000 neaktivnih građanja 15.000 se izrazilo kao obeshrabljeno što znači da nisu tražila posao jer su ubeđena da ga ne mogu naći, iako žele da rade.

(Blic)