fbpx

MRŠAVI REZULTATI RADA PRAVOSUĐA U OBLASTI PRIVREDNOG KRIMINALA U zatvor poslali samo 16 kriminalca

1sudovi

Sudovi u Republici Srpskoj su tokom prošle godine izrekli samo 63 presude za krivična djela protiv privrede i platnog prometa.

Zbog ovog krivičnog djela najmanje njih je poslato u zatvor – 16 osuđenika. Novčanom kaznom je kažnjeno njih 29, a 18 ih je dobilo uslovnu kaznu.

Istovremeno su u prošloj godini radili na ukupno 84 optužnice zbog počinjenog krivičnog djela protiv privrede i platnog prometa. Sudovi su optužbi oslobodili 21 osobu.

Ništa bolja statistika nije zabilježena kod tužilaštava u Srpskoj. Tako su tužioci u toku prošle godine vodili istragu protiv 228 osoba zbog sumnji u počinjen privredni kriminal, a podigli su ukupno 72 optužnice. Obustavili su 51 istragu, a 93 istrage nisu sproveli.

U „Transparensi intrenešnel“ kažu da ova nevladina organizacija već godinama ukazuje na to da je kaznena politika sudova u cijeloj BiH neadekvatna. –Prije svega, imamo malo presuđenih predmeta u oblasti privrednog kriminala. Drugo, kaznena politika ohrabruje vršenje takvih krivičnih djela – kažu oni.

Smatraju da bi generalna prevencija kaznene politike trebalo da bude slanje poruka celom društvu o neprihvatljivosti takvog ponašanja, a specijana prevencija slanje poruke počiniocu krivičnog djela da to više ne ponovi.

Analize TI BiH ukazuju da su najslabija karika pravosudnog sistema-tužilaštva. –Ona su ta koja upravljaju istragama, policiji izdaju upustva i naredbe u kojem pravcu istraga treba da ide. Dakle, imaju veliko diskreciono pravo da odluče koje predmete će da otvore i koje istražne radnje će da koriste. Na osnovu svega toga dolaze do dokaza koje će da predoče prilikom suđenja – upozoravaju oni.

Dodaju da se, ipak, iz cijele priče ne može izuzeti odgovornost policije i sudova.

-Osnovni problem kada je u pitanju korupcija u ovoj zemlji, ali i mnogim drugim koje imaju isti sistemski problem, jesu kazne, odnosno nepostojanje odgovarajuće kaznene politike koja bi služila odvraćanju od takvih radnji. Počev od manjeg do velikog nivoa korupcije. Ne možemo se boriti protiv svakog slučaja korupcije, ali ljudi moraju da shvate da postoje kazne. Ako ste uključeni u neki oblik korupcije postoje posledice – upozorio je šef Delegacije EU u BiH Lars – Gunnar Wigemark. T. Grujić

BiH se ne trudi da suzbije korupciju

U BiH najzastupljenija koruptivna radnja je zloupotreba položaja, što pokazuju brojna istraživanja. Na optuženičkoj se klupi nalaze najviši pravosudni zvaničnici, policijski službenici, ali i političari. Međutim, kazne i posljedice su ili nikakve ili neadekvatne učinjenom djelu, upozoravaju analitičari. Bosna i Hercegovina se ne trudi dovoljno ni da suzbije korupciju, niti da pravosuđe zaštiti od političkog uticaja.

(srpskainfo)