fbpx

Kraj duplim posjetama inspektora

20180302171805 467086

Praksa da poslodavcima na vrata u kratkom roku pokucaju i po tri-četiri inspektora po istoj stvari uskoro će biti prekinuta.

Naime, Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o imenovanju članova radne grupe za analizu stanja u oblasti inspekcija na svim nivoima vlasti u RS, a koja će se baviti upravo ovom problematikom.

“Radna grupa će izvršiti sveobuhvatnu analizu stanja u oblasti inspekcije na svim nivoima vlasti, a rok za izradu analize je ova godina”, istakli su u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS.

Pojasnili su da su članovi radne grupe predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, predstavnici Republičke uprave za inspekcijske poslove i Saveza opština i gradova RS.

Ova vijest posebno je obradovala poslodavce i preduzetnike u RS, a koji su godinama ukazivali na probleme u ovoj oblasti.

Saša Trivić, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, istakao je da će se na ovaj način objediniti opštinske i republička inspekcija, te da će doći do sinhronizacije djelovanja.

“Svakako će doći do poboljšanja rada opštinskih inspektora, jer njihova obučenost nije na nivou republičkih, a doći će i kraj toj neusaglašenosti u djelovanju jednog i drugog nivoa inspekcijskih kontrola”, istakao je Trivić.

Prema njegovim riječima, poslodavci su se u praksi susretali da im u kratkom periodu dolaze i po tri-četiri inspektora jer opštinski inspektor, kako kaže, radi po svom planu, a republički po svom.

Bogdan Marjanović, predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca regije Banjaluka, ističe da često inspekcija na jednom nivou ne priznaje nalaz inspekcije sa drugog nivoa.

“Ako opštinska dođe poslije republičke, oni onda priznaju nadzor koji je izvršila republička, ali ako je republička došla poslije opštinske, oni onda vrše nadzor ispočetka”, istakao je Marjanović.

Kako navodi, u asocijaciji su predlagali da opštinska inspekcija kontroliše one subjekte kojima grad ili opština izdaju rješenje, a da republička inspekcija kontroliše one poslovne subjekte kojima sud izdaje rješenje o radu.

U Inspektoratu RS istakli su da će formiranje radne grupe za analizu stanja u oblasti inspekcija na svim nivoima vlasti u RS omogućiti organizovanje inspekcija na jednom nivou.

“Ovim će se izbjeći dupliranja pregleda kod istog poslovnog subjekta u jednom danu ili kratkom vremenskom periodu”, istakli su u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS.

Kako naglašavaju, na ovaj način će se smanjiti i broj inspektora, a inspekcijski nadzor će ubuduće biti jedinstven.

“Ovo će omogućiti mnogo efikasnije i efektivnije organizovanje inspekcijskog nadzora, ekonomičnije korišćenje raspoloživih finansijskih i kadrovskih resursa, kao i smanjenje inspekcijskog opterećenja privrednih subjekata”, istakli su u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS.

Ocjenjuju da bi prednosti organizovanja inspekcija na jednom nivou bile višestruke, zbog lakšeg načina upravljanja i praćenja rada, izjegavanja dupliranja pregleda kod jednog poslovnog subjekta, kao i smanjenje broja inspektora.

Navode da su u cilju pronalaženja najboljeg rješenja u protekloj godini održani regionalni sastanci s predstavnicima lokalnih zajednica, kao i inspektorima na opštinskom nivou, te Savezom opština i gradova RS, gdje je, kako kažu, prepoznata potreba za uspostavljanjem što efikasnije mreže inspektora s ciljem smanjenja neželjenih efekata dualnog sistema inspekcija.

Nezavisne novine