fbpx

Ko je sve pristupao ličnim podacima građana: Na listi banke, vodovodi, ali i agencije za naplatu dugova

Na listi pravnih subjekata, koji ne spadaju u red javnih institucija, a koji su imali trajni pristup ličnim podacima građana, ukupno se nalazi 35 imena, saopćio nam je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević.

1000 1504802078150401060015039292371500895375petar kovacevic

 Petar Kovačević

Ono što pada u oči je da većinu na listi čine banke, te da je većina poslovnih subjekata sa stalnim pristupom ličnim podacima građana BiH u stranom vlasništvu. Međutim, tu su i neke javne firme koje su u vlasništvu entiteta ili kantona.

Odobrenje za pristup bazi podataka sa ličnim podacima građana ovih 35 firmi je dobilo od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). Iz ove agencije su već ranije pojasnili da su saglasnosti za trajni pristup podacima davali na osnovu Pravilnika o pristupu podacima, kojeg je 2009. godine donijelo Vijće ministara BiH.

Na listi se nalazi najviše banaka, ukupno 17. Nakon njih po brojnosti slijede mikrokreditne organizacije i fondacije - šest. Po tri su vodovoda i agencije za naplatu dugovanja, dvije su lizing kuće, te po jedan internet provider, telekomunikaciona kompanija, osiguravajuća kuća i registar vrijednosnih papira.

Svim poslovnim subjektima inspektori Agencije za zaštitu ličnih podataka su ukinuli pravo na trajni pristup podacima.

Na listi su: Sberbank Sarajevo, UniCredit Leasing banka, Intesa Sanpaolo banka BiH, Volksbank Leasing BiH Sarajevo, Bobar banka Bijeljina, NLB Razvojna banka Banja Luka, MD Mikrofin Banja Luka, JP Hrvatske telekomunikacije Mostar, Heta Mostar, MK Lok Sarajevo, MF banka Banja Luka, Raiffeisen bank BiH, JP Vodovod i kanalizacija Zenica, Asa banka Sarajevo, Addiko banka Banja Luka, Centralni registar hartija od vrijednosti Banja Luka, Sparkasse bank Sarajevo, NLB Tuzlanska banka, Vodovod Mostar, Blicnet Banja Luka, Investicijsko razvojna banka RS Banja Luka, UniCredit banka Mostar, McGrath & Arthur Sarajevo, Heta Sarajevo, BBI Sarajevo, Nova banka Banja Luka, MF Prizma Sarajevo, MD Digital finance Banja Luka, JKP Bašbunar Travnik, Komercijalna banka Banja Luka, Osiguranje Aura Banja Luka, MF Mi-Bospo Tuzla, MF Partner Tuzla, UNiCredit banka Banja Luka, te Hypo Alpe Adria Bank Mostar.

Prema riječima direktora Kovačevića, izricanje zabrane pristupa ličnim podacima građana nije jedina mjera koju su predložili inspektori Agencije za zaštitu ličnih dokumenata.

- U toku je postupak izdavanja rješenja kojim će IDDEEA-i biti zabranjeno izdavanje odobrenja kojim se pravnim licima omogućava stalni pristup elektronskim evidencijama – izjavio je Kovačević.

Također, Agencija će, kako je dodao, predložiti Vijeću ministara izmjene spomenutog Pravilnika o pristupu podacima, s ciljem njegovog usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka BiH.

Faktor