fbpx

Jedna cijena na polici, druga na kasi: Kako vas trgovci varaju i kome ih prijaviti

4cijene

Jedna od najčešćih glavobolja koju građanima stvara odlazak u trgovačke centre je mogućnost da će se cijena proizvoda na polici razlikovati od cijene koju treba platiti na kasi, ili da se ispod proizvoda na neurednoj polici nalazi nekoliko različitih cijena koje se mogu "dešifrovati" jedino uspoređivanjem bar koda proizvoda i bar koda na markici s cijenom.

Pojedini građani će na kasi svakako platiti cijenu kakva god da je, neki će vratiti proizvod ukoliko se cijena razlikuje u odnosu na onu na polici a rijetki će otići korak dalje te zatražiti razgovor sa poslovođom ili se obratiti inspekciji. Upravo je ova posljednja opcija ona koju bi građani trebali izabrati imajući u vidu učestalost pojave razlike u cijenama i neurednih polica koje ne samo da zbunjuju potrošače a što je zakonski zabranjeno i kažnjivo, već trgovcima omogućavaju nepoštenu zaradu.

Slovo zakona

Zakon je po tom pitanju jasan. Tako se u članu 11. Zakona o zaštiti potrošača u BiH navode sljedeće odredbe: 1.) Trgovac je obavezan na vidnom mjestu istaknuti prodajnu cijenu proizvoda i usluga u službenoj valuti Bosne i Hercegovine 2.) Prodajna cijena proizvoda i usluga je konačna cijena u koju su uključeni svi porezi, doprinosi i takse i jednaka je prodajnoj cijeni iz knjige popisa 6.) Prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere treba da budu jasno, vidljivo, čitko i jednoznačno napisani na proizvodu, odnosno omotu, te na prodajnom mjestu proizvoda i usluge, kao i na proizvodu u izlogu. Na proizvodu, osim prodajne cijene iz stava (2) ovog člana, ne smiju se isticati druge cijene, osim u slučaju rasprodaje 10.) Trgovac je dužan pridržavati se prodajne cijene proizvoda i usluga.

Pored toga, u članu 7. navedenog zakona se navodi da je trgovac obavezan da "prodaje proizvod, odnosno pruža uslugu potrošaču na način koji nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima".

Kazne trgovcu za nepoštivanje navedenih odredbi se u FBiH kreću u iznosu od 1.500 KM do 3.500 KM, dok su u RS-u kazne oštrije i kreću se u omjeru od 2.000 KM do 10.000 KM .

Stavovi udruženja potrošača

Admir Arnautović, predsjednik Udruženja "Klub potrošača Srednje Bosne" u razgovoru za Faktor je naveo da je razlika u cijenama na polici i na kasi, kao i neuredno postavljene cijene koje potrošači ne mogu "odgonetnuti", jedan od najčešćih problema s kojim se potrošači susreću u velikim trgovačkim lancima.

- Često se desi iz ovog ili onog razloga da postoji razlika u cijenama. Jedan od razloga je i taj da nije iskoordinirana promjena cijena u centrali sa poslovnicama. Centrala promijeni cijene, pošalju obavijest poslovnicama a onda radnici ne stignu da to promijene. Pa tako potrošači koji primijete tu razliku u cijeni žale se direktno centrali i u toj varijanti su ugroženi obični prodavači u trgovinama koji "nastradaju" – kazao je Arnautović.

Ističe međutim i da pojedini trgovci svjesno manipuliraju cijenama jer po "pojedinim trgovačkim centrima često vidite određene akcije gdje se stavlja da je roba po akcijskoj cijeni iako je ustvari ista kao ona kada nije na akciji".

- Tu se radi o manipuliranju cijenama i potrošači su i u tom slučaju oštećeni. Inspekcije ne rade dobro svoj posao. Često se desi da potrošač prijavi takve neregularnosti u trgovini a onda inspektori nevoljno i rijetko izlaze na teren. Kada i izađu, kazne nisu primjerene ili se trgovci izvuku. U našem iskustvu i po prijavama koje smo podnijeli, nijedan trgovački lanac nije kažnjen i oni se pravdaju time da je došlo do promjene cijena a da radnici u poslovnicama nisu stigli promijeniti. Dva su načina kako potrošači mogu reagirati u ovakvim situacijama. Većina trgovačkih lanaca ima poslovođu i šefa kojemu se možemo obratiti i on je nadležan da regulira isplatu razlike u cijeni ako je na polici jeftinije nego koliko je plaćeno. Međutim, ukoliko kupac kupi taj proizvod i tek kasnije sazna, nastaju problemi jer u velikom broju slučajeva u trgovini mu neće priznati jer račun je račun. U toj varijanti tržišnoj inspekciji mogu prijaviti slučaj pismenim putem i naravno da sačuvaju račun kao dokaz te po mogućnosti uslikaju cijenu koja je bila na policama. Do inspekcije je koliko brzo će reagirati i kako će reagirati – zaključuje Arnautović.

Plaćati cijenu sa polica

Murisa Marić, predsjednica Udruženja potrošača Don Prijedor, kazala nam je da su navedeni problemi jedni od najraširenijih na tržištu širom BiH.

- Ova priča se dešava u velikim trgovačkim centrima. Koliko god se nama omogućilo da napravimo svoj izbor i da pogledamo sve te cijene, ipak vi od nekih milion artikala ne možete zapamtiti sve cijene i uspoređivati na kasi. S druge strane, potrošači kupuju robu po cijeni koju su našli na proizvodu. Ne može trgovac očekivati da vi platite po cijeni koju oni imaju na kasi već potrošač plaća po cijeni koju je pronašao na rafi ili samom proizvodu – kazala je Marić.

Navodi da je prisutno i neujednačeno postupanje "u dijelu da u RS-u potrošači mogu problem prijaviti tako da napišu prijavu u knjigu reklamacija dok će u FBiH se dopisivati sa inspekcijom i upitno je hoće li trgovci uvažiti reklamaciju. U RS-u je rok od osam dana za postupanje u ovakvim situacijama. U svakom slučaju, potrošač plaća po cijeni koju je pronašao na polici i to treba zapamtiti".

- Kazne se mogu odnositi na onoga ko je na kasi, do šefa poslovnice pa i do objekta i čitave firme. Kazne su visoke, pogotovo ako se danas desi više takvih situacija, trgovac neće dobiti objedinjenu kaznu već za svaki proizvod posebno. Ovo je nešto na što trgovci trebaju obratiti pažnju, a potrošači trebaju čuvati svoj novac. Potrošači trebaju sačuvati račun i uslikati cijenu sa polica da imaju to za postupanje – zaključuje Marić.

Kupci u FBiH se sa svojim pravima mogu upoznati čitanjem Zakona o zaštiti potrošača u BiH koji je na ovom linku, a za građane koji žive u entitetu RS nadležan je kako državni tako i entitetski zakon

Trgovce koji se služe protivzakonitim "trikovima" zbog nepoštene zarade možete prijaviti kantonalnim inspekcijama, a u RS-u se ovi slučajevi mogu prijaviti Inspektoratu RS-a. 

Izvor: Faktor