fbpx

Imovina sudija i tužilaca više neće biti tajna

4tuzioci

BANJALUKA - Nakon nekoliko godina opstrukcija, Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH napokon je odlučio da imovinu sudija i tužilaca stavi pred sud javnosti.

Od sljedeće godine nosioci pravosudnih funkcija i članovi njihovih porodica moraće u imovinske kartone upisati svu imovinu vredniju od 5.000 KM.

Ipak, informacije o imovini sudija i tužilaca javnost će moći dobiti tek nakon što podnese zahtjev za pristup podacima po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama. Ti podaci neće, kao što je to slučaj u većini zemalja Evrope i regiona, po automatizmu biti objavljeni na veb-stranici.

U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH to pravdaju Zakonomo o VSTS, ističući da trenutni zakon ne dozvoljava da ti podaci budu objavljeni na taj način.

"Finansijski izvještaji sudija i tužilaca sadržaće detaljne informacije. Ovim će finansijski izvještaji, nakon formalnog postojanja, dobiti praktičnu primjenu i doprinijeti transparentnosti imovine sudija i tužilaca", istaknuto je na sjednici VSTS BiH, na kojoj je donesena odluka da se nakon nekoliko godina imovina sudija i tužilaca predoči javnosti.

Na samoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, prema nezvaničnim informacijama, bilo je pokušaja da se još odugovlači s usvajanjem odluka neophodnih da se imovina stavi na sud javnosti.

Zbog mišljenja pojedinih članova i njihovog tumačenja Zakona o VSTS, neki dijelovi u vezi s finansijskim izvještavanjem se nisu mogli usaglasiti.

"Dobra je vijest da konačno imamo te podatke. Tražimo to godinama i siguran sam da je to značajan korak u smislu vladavine zakona i povjerenja u pravosuđe. Sasvim je logično da sudije, tužioci, pravobranioci i sudije privrednih sudova svoju imovinu daju na uvid javnost jer dosadašnje skrivanje samo otvara sumnju u korumpiranost", rekao je za "Nezavisne" Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH i član Ustavnopravne komisije, koja je prije više od godinu dana od Savjeta ministara BiH tražila da se izmijeni zakon i imovina sudija i tužilaca da na uvid javnosti.

On kaže da nije logično da se imovina sudija i tužilaca vidi samo na zahtjev te da bi bilo pošteno da VSTS, ako već kažu da ne mogu zbog zakona objaviti imovinu svih sudija i tužilaca, odmah predlože izmjene Zakona o VSTS.

Inače, i ranije je VSTS BiH neobjavljivanje imovinskih kartona sudija i tužilaca pravdao time da im to ne dozvoljava Zakon o VSTS jer se radi o ličnim podacima.

Međutim, Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, nekoliko puta je rekao da to nije tačno i da javni interes mora biti na prvom mjestu.

"Može se uzeti karton ili finansijska kartica, kako god se to zvalo, i reći: 'Dobro! Tu ima ličnih podataka i njih ćemo izuzeti, a dostupnim učiniti podatke potrebne da se zadovolji javnih interes'", rekao je ranije Kovačević.

(Nezavisne)