fbpx

Hoće li BiH dobiti još jedan neradni dan u ovoj godini?

Hoće li BiH dobiti još jedan neradni dan u ovoj godini?

Foto: Hercegovina.info

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović držao je govor na 20. Opštem saboru HDZ-a, i najavio je da će srijeda, 17. aprila, kada se održavaju hrvatski izbori, biti neradni dan i u BiH.

"Poruka za sve one koji su razmišljali da se možda tog 16. i 17. u Bosni i Hercegovini neće moći organizirati aktivnosti izbora jer su dominantno dosad organizirani kroz školske institucije, to je bila jedina mogućnost. E pa sad odgovor i vama i svima onima koji slušaju, a i njima. Bit će za nas kao i za vas neradni dan. Samo će to kod nas biti svetkovina", rekao je Čović i dobio velike ovacije HDZ-ovaca.

Oglasilo se i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Oni kažu da prema važećem zakonodavstvu Federacije BiH, proglašavanje neradnih dana u vezi s izborima u drugim državama nije moguće.

"Sa aspekta nadležnosti ovog ministarstva, ističu da se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73).

U skladu sa navedenim u Federaciji Bosne i Hercegovine se obilježavaju Nova godina i međunarodni praznik rada - Prvi maj. Osim navedenoga, u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi su i Zakon o proglašenju 1. ožujka Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95) i Zakon o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95).

Što se tiče odredbi iz Zakona o radu, odredbom člana 54. stav 3. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), propisano je da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće, odnosno plaćeno odsustvo, prenose Vijesti.ba.