fbpx

Građani potražuju 2,8 milijardi maraka od BiH!

2potrazivanja

Na osnovu tužbi koji se vode pred sudovima, protiv budžetskih korisnika i javnih preduzeća, građani od BiH potražuju 2,8 milijardi maraka.

Analiza u bh. pravosuđu pokazuje da pred sudovima, na svim nivoima, ima gotovo 35 hiljada predmeta u kojima su stranke budžetski korisnici.

Stručnjaci su izračunali da jedan neriješeni spor protiv budžetskog korisnika, u prosjeku košta frapantnih 80 hiljada maraka.

– Moguća dugovanja su 2,8 milijardi, ali je ovo bitno naglasiti da je ovo čista vrijednost spora, bez kamate, bez sudskih troškova, bez troškova advokata, trokova vještačenja, sa svim tim troškovima, ovi sporovi ukoliko budu izgubljeni od strane proračunskog korisnika će biti uduplani, ako ne i do tri ili četiri puta – kaže Ana Bilić Andrijanić, rukovodilac projekta, prenosi ATV.

Ono što je zabrinjavajuće da ukupni budžeti, svih nivoa vlasti BiH, 12 milijardi, koji su doneseni za 2018. godinu, ne bi bili dovoljni za isplatu sudskih sporova.

Najviše sudskih sporova ima u Federaciji BiH.

– U FBiH se vodi dvije trećine tih predmeta 67 odsto, u RS se vodi 32 odsto tih predmeta i u Brčko distriktu jedan odsto. Napominjem da svi budžeti za 2018.godinu 12 332 402 856 KM, dok je zbir ukupnih tužbi 2 820 757 197 KM ili 23 odsto od iznosa svih budžeta – rekao je Selim Karamehić, član VSTS BiH.

U najvećem broju riječ je o tužbenim zahtjevima zbog neisplaćenih plata ili drugih novčanih naknada koje su im zakonom zagarantirane.

Visoki sudski i tužilački savjet BiH bi trebalo uskoro da organizuje zajedničke sastanke sa predstavnicima javne vlasti, radi razmatranja ove problematike, te iznalazenja rješenja za smanjenje opterećenja sudova i budžeta u BiH.

(ATV)