fbpx

EU nastavlja forsirati upotrebu kontroverznog pesticida glifosata

EU nastavlja forsirati upotrebu kontroverznog pesticida glifosata

Foto: Neuroscience News

Riječ je o najšire primijenjivanom pesticidu kojim se suzbija korov. Veći broj medicinski studija utvrdio je da je prisutan u organizmu životinja i ljudi, preko hrane.

Izvršno tijelo EU-a podnijelo je 20. septembra državama članicama nacrt uredbe, predviđajući ponovno odobrenje kontroverznog pesticida glifosata za tržište EU-a nakon 15. decembra ove godine, kada trenutno odobrenje ističe. Europska komisija predložila je obnovu odobrenja glifosata – široko korištenog i kontroverznog herbicida – na razdoblje od 10 godina, uz brojna ograničenja.

Riječ je o najšire primijenjivanom pesticidu kojim se suzbija korov. Veći broj medicinski studija utvrdio je da je prisutan u organizmu životinja i ljudi, preko hrane. Temeljem više istraživanja sumnja se da dovodi do niza zdravstvenih problema, hroničnih i autoimunih bolesti, raka, smanjena plodnosti i sl. jer navodno utiče na mikrobiom tla i posredno i na crijevni mikrobiom zbog navodnog antibiotskog djelovanja.  

Nevladina udruženja širom svijeta lobiraju godinama za zabranu glifosata kojeg proizvode najveće hemijske kompanije u EU i SAD-u i ostatku svijeta. Nedavno je Agencija za sigurnost hrane EU-a (EFSA) zaključila da nikakvi "kritični problemi" nisu povezani s upotrebom glifosata, ali da praznine u podacima „ne dopuštaju zaključke o nizu aspekata, uključujući ekotoksikologiju tvari i posebno rizik sisavcima“. Dok su mnogi kritičari glifosata tvrdili da ove praznine znače da naučna osnova za ponovno odobrenje glifosata nije dovoljna, izvršna vlast EU-a došla je do drugačijeg zaključka.

Hrvatska je uvijek podržavala primjenu glifosata. Međutim, Euractiv piše da će Austrija glasati protiv prijedloga EK da se obnovi odobrenje glifosata, potvrdilo je u ponedjeljak tamošnje ministarstvo poljoprivrede. U Njemačkoj, zeleni ministar poljoprivrede Cem Özdemir rekao je za Euractiv proššle sedmice da se zalaže protiv ponovnog odobrenja i također lobira u drugim zemljama po tom pitanju, prenosi Energetika.

Međutim, na kraju bi mogao biti prisiljen biti suzdržan umjesto da glasa protiv prijedloga Komisije, jer su liberali u vladi rekli da su za ponovno odobrenje. Ako se koalicijski partneri ne slažu oko EU pitanja, uobičajeno je da njemačka vlada bude suzdržana.

Međutim, velika je prepreka za zemlje EU-a da blokiraju nacrt Komisije: u konačnici, uredba se može formalno blokirati samo ako kvalificirana većina država članica glasa protiv nje. To znači da bi najmanje 55% država članica koje predstavljaju najmanje 65% stanovništva EU-a moralo ne samo biti suzdržano nego i aktivno glasati protiv ponovnog odobrenja nacrta Komisije.

Mjere opreza

Kako bi se osigurali "prikladni uslovi" i uzeli u obzir praznine u podacima koje je utvrdila EFSA, izvršna vlast EU-a uključila je popis aspekata na koje države članice moraju obratiti "posebnu pozornost" kada odobravaju proizvode za zaštitu bilja koji sadrže glifosat i odlučuju o mogućim ograničenjima za koristiti.

To uključuje procjenu rizika "koformulanata" - to jest, drugih tvari koje su dio recepture proizvoda uz glifosat. Ova procjena konačnog proizvoda, poput Monsantovog herbicida Roundup, u nadležnosti je država članica, jer je EU zadužena samo za odobravanje pojedinačnih djelatnih tvari.

Nacionalna regulatorna tijela također se pozivaju da razmotre potencijalni rizik od sprejanja hebricida – to jest, herbicida koji pada na biljke koje nisu ciljane – koji je u neizravnom učinku na biološku raznolikost.

Štoviše, u nacrtu uredbe navodi se da bi one trebale postaviti mjere za smanjenje rizika kao uslov za upotrebu glifosata, uzimajući u obzir i rizik upotrebe proizvoda od strane nestručnjaka.