fbpx

Većina radnih mjesta izgubljenih tokom pandemije pripadalo je ženama

pan z

Oko 60% radnih mjesta u Federaciji BiH i čak 70% radnih mjesta u Republici Srpskoj koja su izgubljena tokom pandemije pripadalo je ženama, ustanovljeno je istraživanjem „Budžet u vrijeme pandemije: da li doprinosi unapređenju rodne ravnopravnosti ili predstavlja prepreku?“. Ovo istraživanje sproveo je UN Women ured u Bosni i Hercegovini, uz finansijsku podršku Švedske, u sklopu regionalnog projekta o rodno odgovornom budžetiranju. 

Izvještaj sadrži analizu mjera koje su Vlada FBiH i Vlada RS-a, kao nadležni akteri za upravljanje ekonomskom i zdravstvenom krizom, donijele kako bi ublažile posljedice krize izazvane pandemijom COVID-19. Cilj je bio analizirati da li su pri donošenju ovih mjera uzete u obzir potrebe i prioriteti i žena i muškaraca – s obzirom na njihove različite uloge u ekonomiji, porodici i društvu. Gubitak radnih mjesta koja zauzimaju žene dodatno je produbio rodne nejednakosti koje su postojale i prije krize. Žene, koje u BiH čine 51,02% stanovništva, imaju znatno manji udio u radnoj snazi nego muškarci (44,63% žena u odnosu na 58% muškaraca), te iznadprosječnu stopu nezaposlenosti.

“Nažalost, napori vlada na ublažavanju posljedica COVID-19 nisu uzeli u obzir različite potrebe i poslove žena i muškaraca u društvu. Poduzete mjere su produbile postojeće rodne nejednakosti u BiH, kao i susjednim zemljama. Vlasti su prepoznale neke od nedostataka, i drago nam je što radimo sa partnerima u vladama i civilnom društvu kako bismo pomogli prevazilaženje ovih prepreka i kreiranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce”, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

Ovaj izvještaj pokazuje da je COVID-19 kriza neproporcionalno utjecala na žene i kada je u pitanju zapošljavanje. Rodne nejednakosti koje su postojale prije krize su produbljene. Ohrabrujem vlade na svim nivoima da iskoriste ovu priliku da osiguraju da sve njihove mjere i politike djeluju u smislu unapređivanja rodne ravnopravnosti. Zato što svi znamo da su rodno ravnopravna društva prosperitetnija”, rekla je Nj.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH.

Ustanovljeno je da je primarni cilj uvedenih mjera bio osiguravanje kontinuiteta poslovanja i sprečavanje daljeg povećanja nezaposlenosti. Subvencije u FBiH su u mnogo većoj mjeri – 60% - bile usmjerene na očuvanje radnih mjesta na kojima su zaposleni muškarci, u odnosu na radna mjesta koja zauzimaju žene (40%). Podaci, pak, pokazuju da je više žena (60%) nego muškaraca (40%) izgubilo posao tokom krize izazvane pandemijom COVID-19.

Sektorska analiza subvencija za poljoprivredu u RS-u pokazala je da su dostupnu podršku u vidu povećanih sredstava za poljoprivredu u 2020. godini, koja su bila dijelom odgovora na krizu, u mnogo većoj mjeri koristili muškarci.


Cjelokupan izvještaj dostupan je ovdje.