fbpx

Uspostava direktne razmjene i saradnje između kineskih i kompanija iz TK

tk saradnja

Delegacija Vlade TK, koju je predvodio premijer Kadrija Hodžić, primila je u posjetu predstavnike Kinesko-europske asocijacije za ekonomsku i tehničku saradnju (CEATEC). 

Kako je rečeno, Asocijacija je posvećena promociji trgovinskih i ekonomskih veza između Kine i Evrope, a registrirana je pod Ministarstvom civilnih poslova i potpuno akreditirana od strane Ministarstva trgovine (MOFCOM).

Svrha joj je promoviranje međusobnog razumijevanja i razmjene, kontinuirano iskorištavanje potencijala za saradnju između kineskih i evropskih kompanija, pomoć kineskim i evropskim kompanijama prilikom otvaranja tržišta, uvođenja sredstava, proizvoda, tehnologija i talenata te promoviranje pogodne interakcije između kompanija i vlada, izgradnja mosta direktne razmjene i saradnje između kineskih i evropskih kompanija i služenje svestranom razvoju ekonomskih i trgovinskih odnosa između Kine i evropskih zemalja.

S tim u vezi premijer Hodžić i ministri u Vladi Tuzlanskog kantona su prezentirali Tuzlanski kanton, njegove komparativne prednosti, sa posebnim akcentom na određene projekte koji bi mogli biti interesantni kineskim partnerima.

“Prioritet nam je snaženje privrednih zona, među kojima je privredna zona u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla, mogla biti zanimljiva kineskim investitorima. Također, čišćenje jezera Modrac, te ulaganje u putnu infrastrukturu su prioritetni projekti u Tuzlanskom kantonu, a osim navedenog tu je i ulaganje u obnovljive izvore energije”, kazao je premijer Hodžić izražavajući spremnost i otvorenost Vlade TK za svaki oblik saradnje koji može doprinijeti poboljšanju ekonomskih i socijalnih odnosa.

Pored navedenih oblika saradnje, spomenuti su i određeni potencijali u oblasti poljoprivredne proizvodnje, turistički potencijali koji mogu i trebaju biti uobličeni u jedan brend i ponuđeni kineskim turistima.

Sastanak je bio inicijalna prilika da se ukratko prezentiraju oblasti u kojima bi se saradnja u narednom periodu mogla i konkretizirati. U tom pogledu u narednom periodu uslijedit će operacionalizacija podijeljenih informacija, a kako bi se u narednom periodu mogle inicirati i konkretne aktivnosti.

Sastanku su u ime Asocijacije prisustvovali direktor za europske poslove Dragan Čigoja i njegov saradnik Andrej Agačević.

Izvor: RTV Slon