fbpx

UIO usvojio koeficijente raspodjele za prvi kvartal 2022. godine

UIOZgrada

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH danas je na telefonskoj sjednici usvojio je Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata raspodjele sredstava sa Jedinstvenog računa za entitete i Brčko Distrikt za razdoblje januar – mart 2022. godine. 

Prema tvoj odluci, koja se zasniva na podacima o krajnjoj potrošnji, Federaciji BiH pripast će 61,88 posto sredstava, Republici Srpskoj 34,57 posto, a Brčko distriktu fiksnih 3,55 posto.

Za realizaciju ove odluke zadužena je Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH.

UO UINO usvojio je i Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici BiH kojom se prolongira rok njene primjene te će stupiti na snagu 1. aprila 2022. godine umjesto 1. januara 2022. godine.

Od datuma početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini počinje i primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Agencije