fbpx

U junu u BiH broj nezaposlenih smanjen za 2.218 osoba

zaposleni bih

Na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini krajem juna bilo je 393.781 osoba. 

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.218 osoba ili 0,56 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 226.132 ili 57,43 posto su žene.

U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 27.519 osoba ili 6,53 posto. U odnosu na početak pandemije covid-19, nezaposlenost se smanjila za 9.107 osoba ili 2,26 posto.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 363 osobe (0,12 posto), u Republici Srpskoj za 1.774 osobe (2,29 posto) i u Brčko distriktu BiH za 81 osobu (1,19 posto), podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Među osobama koje traže zaposlenje, zaključno sa 30. junom ove godine, bilo je NKV 106.111 ili 26,95 posto, PKV-NSS 6.418 ili 1,63 posto, KV 124.551 ili 31,63 posto, VKV 1.374 ili 0,35 posto, SSS 113.925 ili 28,93 posto, VŠS 6.792 ili 1,72 posto, te VSS 34.610 ili 8,79 posto.

U junu je brisano ukupno 17.475 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 8.459 žena. Od ovog broja zaposleno je 12.086 osoba, od čega 6.104 žene.

Istovremeno je za 8.194 osobe prestao radni odnos, od čega 3.931 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.754 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH u maju 2021. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 815.590, a od toga je 353.243 žene. U odnosu na april 2021. godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,3 posto, a broj zaposlenih žena se također povećao i to za jedan posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za maj ove godine iznosila je 32,7 posto i u odnosu na april ove godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

Agencije