fbpx

Tri od četiri odobrena kredita stanovništvu - nenamjenski

banka klijenti

Tri od četiri kredita odobrena stanovništvu u Bosni Hercegovini su nenamjenskog karaktera, izvještava Indikator.ba na osnovu statistike Centralne banke BiH.

Od ukupno odobrenih kredita stanovništvu koji su zaključno sa martom 2019. iznosili 9,4 milijarde KM, čak 7,1 mlrd KM ovih kredita su nenamjenski, ili procentualno izraženo 75,6 posto.

Velika zastupljenost ove vrste kredita može se objasniti činjenicom da se oni brže i lakše odobravaju i da za njih najčešće nisu potrebne hipoteke. Ovi krediti pogodni su za klijente sa niskom prosječnom plaćom kakvih je u BiH najviše jer mogu zadovoljiti niže iznose kredita.

Takođe, ljudi radije dižu gotovinske kredite s "nevidljivom" namjenom, iako su skuplji, nego da banke upoznaju sa svrhom, donose dodatne papire ili ustupaju založno pravo na objekat kupoprodaje.

Ipak, loše je što znatan dio ovih kredita odlazi na potrošnju, jer mnogi građani se zadužuju da bi preživjeli, a ne da bi ulagali u trajna potrošna dobra.

Struktura kredita odobrenih stanovništvu pokazuje da su krediti za kupovinu automobila iznosili u martu 2019. godine svega 8,8 miliona KM, što je približno nivou koji se bilježi još od 2016. godine. Nekada u "sretnija" vremena, u decembru 2008. godine, krediti za ovu namjenu su iznosili 43,2 miliona KM.

Za popravku postojećih stambenih jedinica u martu 2019. godine ukupan iznos kredita bio je također skroman, 46,7 miliona KM, i on je u trendu konstatnog pada od 2015. godine, kada je iznos bio veći od 65 miliona KM.

U značajnijem obimu uzmaju se krediti za izgradnju ili kupovinu novih i kupovinu postojećih stambenih jedinica, a čemu svjedoči i konjunktura u stanogradnji koja je prisutna posljednjih nekoliko godina, često potaknuta i poticajima različitih nivoa vlasti.

Ukupni krediti za izgradnju ili kupovinu novih stambenih jedinica premašili su iznos od milijardu KM (u martu 2019. godine 1,04 mlrd) i u odnosu na decembar 2017. godine bilježe rast od 11,2 posto.

Za kupovinu postojećih stambenih jednica ukupni krediti zaključno sa martom ove godine bili su 683,1 mil KM i veći su za 13,3 posto nego na kraju 2017. godine.

Ipak, najbolji ilustrator potrošačkog karaktera kredita odobrenih stanovništvu je podatak da se tek svega 2,1 posto ovih kredita, ili ukupno 203 miliona KM, odnosi na preduzetništvo.

U posljednje vrijeme krediti stanovništvu bilježe veći rast nego krediti u drugim segmentima. U martu ove godine u odnosu na mart prošle godine kreditni rast u sektoru stanovništva bio je 7,5 posto.

Najnoviji trend su tzv. brzi krediti koje su omogućeni zahvaljujući manje potrebnih dokumenata i nižim kreditnim standardima zbog čega je skraćen dugoročni proces odobravanja kredita. Ovi krediti se najčešće odobravaju u manjim iznosima do 50 hiljada KM.

No, visok nivo rasta nenamjenskih gotovinskih kredita nosi i opasnosti, jer može dovesti do prezaduženosti pojedinaca te do problema u otplati kredita.