fbpx

Poreska uprava zapošljava bez konkursa i krši Zakon o javnim nabavkama

7poreska uprava rs

BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske u prošloj godini je zapošljavala pripravnike bez konkursa, načelnicima odjeljenja je davala veće koeficijente za obračun plata od zakonom propisanih, ali i netransparentno kupila poslovni prostor u Prijedoru, utvrdila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

CAPITAL je nedavno objavio da je Poreska uprava RS za dva miliona KM kupila poslovni prostor u Prijedoru od brata ministarke uprave i lokalne samouprave Lejle Rešić, a upravo su zbog ovog poslovnog prostora revizori preporučili Poreskoj upravi RS da osigura transparentnost pri kupovini ili zakupu postojećih zgrada u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

„Кupovina namještenog i opremljenog poslovnog prostora nije realizovana u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama, jer nije u dovoljnoj mjeri obezbijeđena transparentnost procedure pri kupovini, kako to zahtijevaju opšti principi definisani zakonom“, navedeno je u revizorskom izvještaju Poreske uprave RS za prošlu godinu.

Revizori su naveli i da je Poreska uprava u 2018, kao i ranijih godina, zapošljavala državne službenike na određeno vrijeme na duže od šest mjeseci te da je zapošljavala pripravnike bez konkursa.

Naveli su i da su načelnicima odjeljenja u statusu namještenika utvrđeni veći koeficijenti za obračun plata od zakonom propisanih, dok su pripravnicima utvrđene niže neto plate od zakonom propisanih.

Revizori su utvrdili i da ministar finansija pojedinim obveznicima nije ukinuo rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza po prijemu obavještenja od Poreske uprave da se ne pridržavaju uslova iz rješenja.

7poreska uprava rs 1

„To se najvećim dijelom odnosi na javne zdravstvene ustanove, čije su obaveze mirovale do 30. juna 2017. godine uz obavezu redovnog plaćanja tekućih obaveza za poreze i doprinose. U toku 2018. godine se nije odlučivalo o zahtjevima javnih zdravstvenih ustanova“, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Naveli su i da je ministar finansija, na osnovu zaključaka Vlade RS, donio devet rješenja o odgođenom plaćanju poreskog duga u ukupnom iznosu od 21,9 miliona KM bez obezbjeđenja poreskog duga kako je propisano zakonom.

7poreska uprava rs 2

„Pojedini poreski dužnici, za koja je rješenja donio ministar finansija, nisu obezbijedili dug ili su dostavili sredstva obezbjeđenja koja nisu propisana zakonom i ostvarili su pravo na odgađanje duga više puta jer im nisu ukinuta prethodna rješenja po kojima nisu izmirivali obaveze“, dodaje se u izvještaju.

Poreska uprava je i u prošloj godini otpisala milione KM potraživanja od firmi u stečaju. Prema izvještaju o otpisu potraživanja PURS je lani otpisala 63,1 milion potraživanja.

Po osnovu otpisa stečajnih potraživanja doneseno je 496 rješenja o nenaplativosti u iznosu od 60,5 miliona KM i 3.826 rješenja o nenaplativosti po osnovu zastare potraživanja u iznosu od 2,6 miliona КM.

U izvještaju je pojašnjeno da rješenja o nenaplativosti po osnovu otpisa stečajnih potraživanja Poreska uprava donosi nakon što stečajni sudija zaključi postupak i donese rješenje koje postane pravosnažno.

Marina Čigoja 

capital.ba