fbpx

Njemački zakon o lancu nabavke donosi obaveze za bh. izvoznike

LANAC NABAVKE 750x460

U junu 2021. godine Njemačka je donijela Zakon o lancu nabavke (Lieferkettengesetz) kojim je regulirano poslovno ponašanje u pogledu zaštite ljudskih prava i životne sredine. Iako se novi zakon odnosi na kompanije sa sjedištem u Njemačkoj, novi propis će imati efekte i na bh. kompanije koje sarađuju sa njemačkom privredom. 

Rezultat je to činjenice da će njemačke kompanije imati obavezu da ulože “razumne napore“ da osiguraju primjenu zakona kroz čitav lanac nabavke i proizvodnje, navodi se u analizi koju je izradio Sustineri Partners, u saradnji sa Vijećem stranih investitora u BiH i AIRE Centrom.

“Zakon predviđa obavezu kompanija sa sjedištem u Njemačkoj da identificiraju rizike povreda ljudskih prava i standarda životne sredine od strane direktnih dobavljača, a također i od strane indirektnih dobavljača ukoliko budu imali jasne informacije i upute o potencijalnim povredama“ pojašnjavaju iz “Sustineri Partners” tima koji je javnosti predstavio ključne informacije po ovom pitanju.

Ljudska prava i standardi zaštite životne sredine koje će prema novom propisu kompanije morati da obuhvate svojom strategijom uključuju niz pitanja kao sto su: jednak tretman na radu i sigurnost na radnom mjestu; usklađenost sa adekvatnim životnim standardom uključujući plate za život; slobodu od dječjeg i prisilnog rada i modernog ropstva; mjere zaštite od torture; kao i mjere koje se odnose na zagađenje okoliša u vezi sa kršenjima ljudskih prava; oduzimanje zemljišta; rizici po okoliš koji su od važnosti za proizvodnju i odlaganje žive, trajnih organskih zagađivača i otpada.

– Od januara 2023. zakon će se primjenjivati na partnerstva i korporacije sa sjedištem u Nemačkoj sa 3.000 zaposlenih; od januara 2024. će se proširiti na partnerstva i korporacije sa sjedištem u Njemačkoj sa 1.000 zaposlenih. Ove kompanije moraju identificirati rizike kršenja ljudskih prava i uništavanja okoliša kod direktnih dobavljača, ali i utvrditi potencijalne zloupotrebe čak i kod indirektnih dobavljača. Stupanjem na snagu ovog zakona u januaru 2023. godine, preduzeća će imati obavezu sprovođenja adekvatne kontrole poštovanja ljudskih prava i prava životne sredine garantovana međunarodnim konvencijama (takozvana “due diligence” obaveza) kroz čitav lanac nabavke – ističu iz “Sustineri Partners”.

Ova obaveza obuhvata: uspostavljanje sistema upravljanja rizikom i definiranje interne odgovornosti ili službenika za ljudska prava, provođenje redovnih analiza rizika, usvajanje izjave o politici o ljudskim pravima, uspostavljanje preventivnih mera u okviru sopstvene poslovne jedinice i prema direktnim dobavljačima, preduzimanje korektivnih radnji u slučaju kršenja ljudskih prava, uspostavljanje žalbenog postupka, provođenje analize rizika sa indirektnim dobavljačima, zahtjevi za dokumentacijom, zahtjevi za izvještavanje.

Due diligence koji se provodi mora obuhvatiti vlastito poslovanje kompanije, što uključuje podružnice koje su dio vlastitog poslovanja kompanije; direktne dobavljače u onoj mjeri u kojoj su potrebni za proizvodnju proizvoda ili usluga; te indirektne dobavljače, ali samo kada kompanija dobije saznanja o mogućim kršenjima ljudskih prava ili ekoloških obaveza s njihove strane.

– Od kompanija se posebno traži da osiguraju poštene uslove rada na nivou dobavljača. Dječji i prinudni rad strogo su zabranjeni, radni uslovi moraju biti dostojanstveni i ne smiju biti štetni po zdravlje radnika, a njihovi interesi moraju biti pravilno zastupani – pojašnjavaju iz “Sustineri Partners”.

Iako će mnoge obaveze koje proizlaze iz usklađivanja praksi sa novim zakonom povećati opterećenje dobavljačima, s novim propisima dolaze i koristi. To uključuje dugoročnu saradnju, zbog većih barijera za odabir dobavljača i uključivanje u rad, te veću integraciju dobavljača sa klijentima u Njemačkoj.

Novi njemački zakon o lancu nabavke pridružuje se skupini nacionalnih regulativa koje uvode provjere u lancu nabavke u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Firme će se ubrzo suočiti i sa planiranom direktivom Evropske unije koja će na sličan način uvesti obaveze i odgovornost korporacija za upravljanje u cijelim lancima partnera.

Vijeće stranih investitora u BiH, Sustineri Partners i AIRE Centar su najavili konferenciju koja ce se baviti tematikom novih propisa koji se usvajaju širom EU te novim obavezama kompanija po pitanju upravljanja, zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša.

– Bosna i Hercegovina ima priliku da uhvati korak sa promjenama zahtjeva na tržištu EU, te ovo može biti prilika za bh. kompanije – poručuju iz “Sustineri Partners”.

FENA