fbpx

Kreće izrada Strategije male privrede u FBiH do 2027.

Business with ESA pillars

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH je, 3. februara, donijela Odluku kojom se pokreće proces izrade Strategije razvoja male privrede FBiH u periodu od 2022. do 2027. godine.

Strategija je integrirani, multisektorski strateški dokument Federacije BiH koji definiše politike razvoja sektora male privrede, strateške ciljeve i prioritete koji predstavljaju putokaz za sveukupni društveni razvoj.

U procesu izrade ovog dokumenta biće primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji. Strategija će biti u skladu sa razvojnim pravcima definisanim u Strategiji razvoja FBiH 2021-2027. godina, kao i drugim relevantnim strateškim dokumentima FBiH, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

Nositelj izrade Strategije razvoja je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a sudionici su nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, predstavnici poduzetnika i obrtnika, te socio-ekonomski partneri. Ministarstvo će, primjenom otvorenog metoda koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, formirati radno tijelo za izradu Strategije, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Rok za izradu Strategije je devet mjeseci.

Izvor: eKapija