fbpx

Ko će puniti penzione fondove: Za godinu više od 10.000 novih penzionera

3ko ceih

Povećanje broja penzionera sve više vrši pritisak na budžete u Bosni i Hercegovini.

Ekonomista Faruk Hadžić, koji se već neko vrijeme bavim ovom problematikom, objavio je da je u posljednijih godinu dana u Bosni i Hercegovini broj korisnika penzija povećan za više od 10 hiljada.

U periodu avgust 2018 - august 2019. godine u Federaciji BiH broj korisnika povećan je za 7.256. U augustu 2018. godine penzije u FBiH je primalo 412.815 penzionera, a u augustu ove godine 420.071.

U Republici Srpskoj, za period juli 2018.-juli 2019 godine, broj korisnika povećan je za 3.342. U julu 2018. godine, penzije u RS-u je primalo 261.616 penzionera, a u julu ove godine 264.958 penzionera.

Ukupno za godinu dana broj je povećan za 10.598 novih penzionera.

-U pitanju je neto povećanje. Dakle, ulazak u penzioni sistem je bio daleko veći, ali kada se oduzmu oni koji su umrli, onda dobijemo ovo neto povećanje, pojasnio je Hadžić.

Ekonomista je izračunao da povećanje broja penzionera opterećuje penzione fondove sa oko 15 miliona KM mjesečno više.

Naime, Federacija BiH je u avgustu 2018. godine mjesečno za penzije izdvojila 165,3 miliona KM, a u augustu ove godine, 10,3 miliona KM više, odnosno 175,6 miliona KM. Na drugoj strani, Republika Srpska je u julu prošle godine za penzije izdvojila 88,7 miliona KM, a u julu ove godine 93,1 milion KM, odnosno 4,4 miliona KM više.

Penzioni fondovi već nekoliko godina nisu u stanju obezbjeđivati redovnu isplatu penzija pa su entiteti isplate prebacili na entetitske budžete. Na taj način nedostajuća sredstva za penzije nadomješćuju se kroz prikupljene poreze, umjesto kroz doprinose.

Ekonomista Haždić u medijskim istupima upozorio je na mogući krah penzionog sistema kakvog poznajemo, a što uzrokuje više faktora - masovni odlazak uglavnom mlade radne snage, nezaposlenost, negativni prirodni priraštaj koji prati zemlju godinama unazad, kao i starija radna snaga koja će vrlo brzo ući u zonu plus 65 godina i time postati dio penzionog sistema.

indikator.ba