fbpx

EU odobrila nova pravila za smanjenje nejednakosti u platama

EU

 Foto: Google

Zemlje članice Evropske unije (EU) odobrile su nova pravila kojima će se smanjiti nejednakost u platama između muškaraca i žena.

„Zakon o transparentnosti plata ima za cilj da smanji jaz u platama između polova i pomogne u borbi protiv platne diskriminacije“, navodi se u saopštenju Savjeta EU, prenosi SEEbiz.

Žene u EU trenutno u prosjeku zarađuju 13 odsto manje od muškaraca.

Zakon sadrži obavezujuće mjere koje prisiljavaju kompanije sa više od 250 zaposlenih da godišnje izveštavaju o razlikama u platama između muškaraca i žena.

Ako je razlika u platama veća od pet odsto, a ne može se opravdati objektivnim kriterijumima, kompanije će morati da preduzmu mjere za smanjenje razlike u saradnji s predstavnicima zaposlenih.

Drugim mjerama će se kompanije obavezati na objavu plate kada oglašavaju pozicije, te im zabraniti da ispituju kandidate o njihovim platama u prošlosti.

Radnici će pri zapošljavanju imati i pravo da od svojih poslodavaca traže informacije o visini prosječne plate prema polu, za one koji obavljaju isti ili posao iste vrijednosti.

U slučajevima platne diskriminacije na osnovu pola, teret dokazivanja prebacuje se na poslodavca, koji potom mora da dokaže da pravila o jednakim platama nisu prekršena.