fbpx

CBBiH: Bh. građani sve više traže stambene kredite

nekretnine 55

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je rezultat anketa o kreditnoj aktivnosti građana naše zemlje za prva tri mjeseca 2022. godine. 

Upitnik za anketu sadržao je 16 standardnih pitanja o ostvarenim i očekivanim promjenama na strani ponude i potražnje za kreditima: 4 pitanja se odnose na buduće i 12 pitanja na ostvarene promjene.

Pitanjima su obuhvaćene tri kategorije kredita: krediti ili kreditne linije preduzećima, stambeni krediti stanovništvu; i potrošački i nenamjenski krediti.

U prvom kvartalu 2022. godine došlo je do neznatnog pooštravanja kreditnih standarda za kredite preduzećima (neto procenat -14%). Blago pooštravanje kreditnih standarda odnosi se na odobravanje kratkoročnih kao i dugoročnih kredita preduzećima, navode iz Centralne banke BiH.

– Faktori koji su uticali na pooštravanje standarda su percepcija rizika i spremnost na preuzimanje rizika (neto procenat -14% ). Ostali faktori, konkurencija drugih banaka i troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja, nisu imali uticaja na kreditne standarde banaka koji se primjenjuju u procesu odobravanja kredita i / ili kreditnih linija preduzećima – naveli su iz Centralne banke.

Također, došlo je do neznatne promjene uslova odobravanja kredita preduzećima, a odnose se na kamatnu mrežu i zahtjeva u pogledu kolaterala. Neto procenat za kamatnu maržu i zahtjeva u pogledu kolaterala iznosio je -14%. Ostali uslovi odobravanja kredita preduzećima su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni kvartal. I udio odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita preduzećima je blago povećan u odnosu na prethodni kvartal.

Potražnja preduzeća za kreditima i / ili kreditnim linijama je nastavila da raste u prvom kvartalu 2022. godine, sa nešto većim povećanjem potražnje za kratkoročnim, nego za dugoročnim kreditima, pokazuju to rezultati ankete CB BiH.

Banke su izvijestile da su finansijske potrebe za kapitalnim investicijama kod njihovih klijenata obrtnim sredstvima i restrukturiranje duga pridonijele većoj potražnji preduzeća za kreditima u prvom kvartalu 2022. godine.

U pogledu očekivanja za drugi kvartal, neto rezultat iz prikupljenih odgovora ukazuje da se očekuje blago ublažavanje standarda za odobravanje kratkoročnih kredita preduzećima, za razliku od standarda koji se primjenjuju na dugoročne kredite, gdje se očekuje blago pooštravanje.

Neto procenat promjene u prvom kvartalu 2022. godine ukazuje na blago ublažavanje kreditnih standarda (tj. interne smjernice ili kriteriji odobravanja kredita) za stambene kao i za potrošačke i nenamjenske kredite.

– Prema izvještajima banaka, spremnost na preuzimanje rizika, troškovi izvora za kredite i ograničenja bilansa stanja uticali su na ovo ublažavanje standarda, dok su ostali faktori nepromjenjeni i nisu imali uticaja na kreditne standarde koji se primjenjuju u odobravanju kredita stanovništvu – dodali su iz Centralne banke BiH.

Banke su izvijestile da je u prvom kvartalu 2022. godine došlo do povećanja potražnje stanovništva za kreditima, što je u skladu sa očekivanjima iz prethodnog kruga izvještavanja. Porast potražnje za stambenim kreditima je vrlo naglašen, dok je porast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima nešto manji.

Na osnovu pitanja o očekivanjima, banke predviđaju da neće doći do promjene standarda za stambene kredite, dok se za potrošačke i nenamjenske kredite očekuje ublažavanje kreditnih standarda u drugom kvartalu 2022. godine, zaključili su iz Centralne banke BiH.

Izvor: RTV Slon