fbpx

Dug BiH prema MMF-u 560 miliona KM: Zadnju ratu platićemo u februaru 2028.

2mmf

Trenutni dug Bosne i Hercegovine prema Međunarodnom monetarnom fondu iznosi ukupno 237.796.875 u specijalnim pravima vučenja (SDR) ili oko 560 miliona kada se preračuna u konvertibilne marke.

Po podacima Centralne banke BiH, gotovo polovina tog duga, odnosno 110.971.875 SDR ili nešto više od 261 milion KM, odnosi se na još neotplaćeni dio četvrtog stendbaj aranžmana koji je BiH odobren u septembru 2012. godine.

Bosna i Hercegovina je do sada otplatila nešto više od 311 miliona duga po tom aranžmanu u specijalnim pravima vučenja ili oko 733,4 miliona KM, a ratu je posljednji put platila prije 2. jula. Po planu otplate, ovaj aranžman BiH treba potpuno da otplati u julu naredne godine. Prethodna tri stendbaj aranžmana sa MMF-om BiH je već otplatila.

Nakon što otplati i četvrti stendbaj aranžman, BiH tek treba da počne da otplaćuje i dug od 126.825.000 SDR, odnosno gotovo 299 miliona KM koje je do sada povukla po osnovu proširenog finansijskog aranžmana sa MMF-om. Ovaj aranžman se, kao i stendbaj aranžman, odobrava zemljama koje su suočene sa poremećajima u platnom bilansu.

Ovaj aranžman za Bosnu i Hercegovinu je odobren u septembru 2016. godine, kada je data mogućnost da BiH može da povuče čak nešto više od 443 miliona u specijalnim pravima vučenja ili nešto više od milijardu maraka, a BiH tu mogućnost može da iskoristi do septembra 2019. Otplata ovog aranžmana onda počinje u martu 2021. godine i trajaće do februara 2028.

(srpskainfo)