fbpx

Danas je Međunarodni Coming out dan

lgbtslogan

Povodom Međunarodnog „Coming out“ danа (simboličko izlaženje iz ormara, tj. obznanjivanje sopstvene seksualnosti i rodnog identiteta i spolnih karakteristika), 11. oktobra Ombudsmeni žele skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da LGBT osobe u Bosni i Hercegovini i dalje ne uživaju stvarnu ravnopravnost u svakodnevnom životu.

Bosna i Hercegovina kao potpisnica Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda treba preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se svim licima omogućilo uživanje prava i sloboda bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi. U Preporuci Odbora ministara/ministrica državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijenacije ili rodnog identiteta CM/Rec(2010)5 od 31.03.2010.godine) državama članicama Vijeća Evrope, pa tako i Bosni i Hercegovini date u preporuke u cilju unapređenja položaja pripadnika LGBT zajednice.

Slijedom navedenog, Ombudsmeni su u septembru 2016. godine objavili Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u kojem su utvrdili trenutno stanje i stvarni pristup ljudskim pravima pripadnika LGBT zajednice, a koje sadrži podatke i informacije dobijene od javnih vlasti, nevladinih organizacija, akademskih stručnjaka, kao i primjere iz prakse institucije Ombudsmena. U Izvještaju Ombudsmeni su preporukama zatražili preduzimanje niza konkretnih zakonskih i administrativnih mjera usmjerenih ka poboljšanju položaja ove populacije.

Na kraju Ombudsmeni ističu da iako je u proteklom periodu zakonodavni okvir za zaštitu od diskriminacije unaprijeđen, javne vlasti moraju poduzeti dodatne napore u cilju unapređenja položaja ove populacije u svim sferama života.

Link na Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

Link na preporuku CM/Rec(2010)5