fbpx

Da li će Savjet Evrope uvesti sankcije BiH zbog nesprovođenja presude Sejdić-Finci?

2sejdic finci

Iz Savjeta Evrope su poručili da ne postoje planovi za uvođenje sankcija BiH zbog nesposobnosti da sprovede odluku Sejdić-Finci na šta je nedavno upozorila član parlamentarne delegacije BiH u Savjetu Evrope Nermina Kapetanović.

Sličnog mišljenja je i Dervo Sejdić koji je tužio BiH.

I sama spekulacija o eventualnim sankcijama ili isključenju iz Savjeta Evrope te problemi sa kompletiranjem odgovora na Upitnik EK, udaljavaju BiH od statusa kandidata.

Evropski Sud za ljudska prava po tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija još 2009. naložio je BiH da iz Ustava i Izbornog zakona izbaci odredbe koje definišu izbor samo pripadnika srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda za Dom naroda u PS i članove Predsjedništva, te omogući kandidovanje nacionalnih manjina.

Do danas, odluka Evropskog suda nije sprovedena.

- Ja mislim da se vrlo lako može dogoditi da Vijeće Evrope u januaru sankcioniše BiH. Koji će to način biti: da li će biti isključenje iz Savjeta Evrope ili neki drugi mehanizmi, ja ne mogu nagađati, kaže Nermina Kapetanović, zamjenica

- Ja ne očekujem da će Vijeće Evrope uvesti bilo kakve sankcije s obzirom na to da su takve sankcije najavljivane prije četiri-pet godina i ništa se nije desilo. I ovaj put neće se ništa desiti, navodi Dervo Sejdić, podnosilac tužbe Sudu u Strazbur

Republika Srpska je odavno ponudila rješenje koje bi omogućilo kandidovanje nacionalnih manjina.

Umjesto srpskog, iz Srpske bi bio biran jedan član Predsjedništva, a iz Federacije dva. Međutim, zbog komplikovanih hrvatsko-bošnjačkih odnosa nemoguće je sprovesti odluku iz Strazbura.

- Vidljivo je da postoji zastoj u Federaciji gdje ne postoji ključni dogovor političkih subjekata. Naravno, kod nas postoji drugačije opredjeljenje. Smatram da u budućnosti ne treba implementirati odluku Sejdić-Finci s obzirom da je takva politička situaucija u FBiH, kaže Staša Košarac, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom vijeću PS BiH.

Da li zbog praznika, tek niko od evropski, h zvaničnika i institucija nije se izjasnio da li je pitanje "Sejdić-Finci" ponovo u vrhu prioriteta, s obzirom na to da britansko-njemačka inicijativa već dvije godine u prvi plan ističe socio-ekonomske reforme kao ključne na evropskom putu BiH.

- Postoji mogućnost tih sankcija, koliko znam te sankcije bi mogle biti u obliku oduzimanja glasačkih prava BiH u Savjetr Evrope ali je to neizvjesna opcija. S druge strane, najveće sanckije su zastoj na evropskom putu za građane BiH, naglašava Srećko Latal, politički analitičar iz Sarajeva.

Iako nema zvanične potvrde, najava sankcija ili isključenja iz Savjeta Evrope, uz probleme sa kompletiranjem odgovora na Upitnik EK -udaljavaju BiH od statusa kandidata.

Ako tome dodadamo i izostanak dogovora o promjeni Izbornog zakona što proističe iz presude US BiH, ne samo da će predstavnici nacionalnih manjina ponovo ostati bez mogućnosti kandidature, već je pod znakom pitanja i sprovođenje rezultata izbora u oktobru.

(RTRS