fbpx

Šta se pedesetih čitalo u Banjaluci

Banjalučke novine

Bila su to vremena kada se ujutro išlo do trafike po novine, pa se uz kafu polako prelistavala i čitala dnevna i nedjeljna štampa.

Autor: Impuls

Prema zapisima iz pedesetih godina prošlog vijeka, Banjalučani su pokazivali interes za kupovinu i čitanje dnevne i nedjeljne štampe. Tako „Banjalučke novine“, konstatuju da „uporedo sa privrednim razvitkom Banjaluke i kulturne potrebe građanstva rastu“, odnosno „interes za štampu je znatno veći nego ranijih godina“. “Samo Borbe u Banjaluci rastura se dnevno oko 2500 komada. Ona je ujedno i najčitaniji list u gradu. Politike se rasturi 1500 komada. Vjesnika u srijedu 2000 komada, NIN-a 1000 komada i drugih“. 

 Banjalučke novine 1

„Banjalučke novine“ bile su nedjeljni list, koji su prema tvrdnjama iznesenim u ovom tekstu „ u zadnje vrijeme mnoge tražene“, što „potvrđuje činjenica da se danas samo u gradu rasproda 3000 komada“.

 Banjalučke novine2

Prošlo je više od šesdeset godina kako je objavljena ova novinska crtica. Dnevna i nedjeljna štampa i dalje se prodaje na trafikama, ali se u vremenu sadašnjem, uz kafu, više čita preko interneta, društvenih mreža i takozvanih digitalnih platformi. 

Mišo Vidović