fbpx

Zatiranje istorije i sjećanja - tribina i prezentacija narativa

4zatiranje

U Banjaluci 25. maja 2018. sa početkom u 18,00 časova u Muzičkom paviljonu Staklenac, Gradski park Petar Kočić, održaće se tribina i prezentacija narativa "ZATIRANJE ISTORIJE i SEĆANJA – MKSJ i razaranje kulturne i verske baštine"

Autor: impulsportal.net

Tribina i prezentacija narativa “ZATIRANJE ISTORIJE i SEĆANJA – MKSJ i razaranje kulturne i verske baštine” posvećena je istragama i procesuiranju slučajeva uništavanja kulturne, istorijske i verske baštine tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Namerno razaranje kulturne i verske baštine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu uključeno je u ukupno 16 optužnica koje je Tužilaštvo MKSJ podiglo protiv političkih, vojnih ili policijskih zvaničnika bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, jednog zapovednika Armije BiH i jednog direktnog izvršioca koji je priznao da je lično minirao džamiju u Ahmićima.

U presudama MKSJ, uništavanje kulturne i verske baštine je najčešće kvalifikovano kao jedan od elemenata progona na političkim, rasnim i verskim osnovama i zločin protiv čovečnosti, ili kao kršenje zakona i običaja ratovanja, a u par slučajeva i kao teška povreda Ženevskih konvencija.Uprkos tolikim optužnicama, brojni slučajevi uništavanja našeg zajedničkog kulturno-istorijskog nasleđa ostali su neprocesuirani.

Da bi ukazali na taj “nezavršeni posao”, autori narativa su izdvojili tridesetak najpoznatijih kulturnih i verskih spomenika za čije razaranje niko nikada nije odgovarao. Tome je posvećen poseban deo narativa pod naslovom NEPROCESUIRANI, za koji je uvodni tekst napisao Andras Riedlmayer, svedok ekspert na desetak tribunalovih suđenja. Među tim, nekažnjeno uništenim spomenicima su poznate banjalučke džamije i katolički samostani, kao i pravoslavne crkve i manastiri u dolini Neretve.

Narativ koji će Banjalučani imati priliku da vide 25. maja u formi kratkog filma i izložbenog materijala, u proteklih godinu dana je predstavljen u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, Prištini, manastiru Dečani, Puli, Dubrovniku, Mostaru i Ahmićima, a na osnovu njega je priređena izložba “Spomenici na nišanu”, koja je obišla Beograd, Zagreb, Sarajevo, Pulu i Hag. 

Na tribini će govoriti: Mirko Klarin, voditelj SENSE-Centra za tranzicijsku pravdu Pula, ing. Sead-Lala Pašić, direktor obnove Ferhadije, Dr. Mile Aničić, direktor Caritasa Banjalučke biskupije, Slobodan Rašić Bobara, novinar i fotograf, Srđan Šušnica, kulturolog. Moderira Dražen Crnomat.
Organizatori tribine su SENSE-Centar za tranzicijsku pravdu,IMPULSPORTAL.NET i ALKa BANJA LUKA