fbpx

Zaduženje za novih 100 miliona KM

4novi dug

Tvrdnju vlasti da je Republika Srpska finansijski stabilna demantuje odluka vlade na osnovu koje će Republike Srpske pokušati da se zaduži za novih 100 miliona KM dok čeka novi aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je RS "zarobljena u BiH od koje nema nikakve koristi", navodeći kao primjer tranše Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ čije dobijanje koči Federacija BiH jer još nije usvojila budžet za ovu godinu.

"Sama činjenica da smo odavno ispunili sve uslove za tranše MMF-a govori da smo sposobni da vodimo politku, za razliku od FBiH koja nije usvojila budžet i to sada predstavlja razlog MMF-u da ne realizuje tranše koje je ranije trebao", rekao je Dodik danas novinarima u Brčkom.

Dodikova izjava data u Brčkom nije baš u korelaciji sa Vladom Republikom Srpskom koja je odlučila dodatno da se zaduži za novih 100 miliona KM. 

Vlada RS je pred kraj prošle godine donijela odluku o 29. emisiji obveznica u iznosu od 100 miliona KM s ciljem obezbjeđenja novca za namjene propisane zakonom o zaduživanju dugu i garancijama, prenosi portal capital. 

„Republika Srpska emituje 100.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM. Obveznice se emituju na pet godina, sa rokom odgode isplate glavnice od godinu dana od dana emisije, a predviđena kamatna stopa je tri odsto na godišnjem nivou“, navodi se u odluci Vlade RS", prenosi portal Capital..

Republika Srpska je do sada imala 28 emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom putem kojih se zadužila 1,077 milijardi KM.

1a26189d7ea216e37492193bbaed6a29

Član Udruženja ekonomista RS „SWOT“ Predrag Duduković u izjavi Capitalu navodi da je i ovo zaduživanje za održavanje tekuće likvidnosti s obzirom na to da prilivi u budžet ne mogu isfinansirati sve troškove koji postoje.

„U takvoj situaciji neophodno je dalje zaduživanje i to će trajati sve dok se nešto ne promijeni. Prilivi u budžet mogu biti veći samo ako preduzeća budu bolje radila i ako se, s druge strane, štedi u budžetu. Za to je potreban duži period, tako da u kraćem vremenu ne možemo očekivati da neće biti novih zaduživanja. Trezorski zapisi i obveznice su najjeftinije zaduživanje i zbog toga Vlada poseže za tim“, kazao je Duduković.

Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar finansija Zoran Tegeltija i predsjendik Republike Srpske Milorad Dodik prethodnih dana su neprestano "bombardovali" javnost da je Republika Srpska finansijski stabilna i da sve svoje obaveze ispunjava na vrijeme, odbijajući da priznaju da već odavno se likvidnost budžeta održava uz pomoć kredita i raznih zajmova.

Tegeltija je čak najavio da će Republika Srpska u ovoj godini pokušati napraviti disperziju izvora kreditnog zaduživanja iizlaskom na međunarodno finansijsko tržište - putem obveznica, kratkoročnog finansiranja, MMF-a, Svjetske banke i drugih izvora.

Tegeltija je najavio da će se RS u ovoj godini zadužiti za dodatnih 477 miliona KM, odbacujući tvrdnje, koje se mogu čuti, da se RS nalazi u dužničkom ropstvu. 

Pod pretpostavkom da se RS zaduži za dodatnih 477 miliona KM, ukupni dug iznosiće više od šest milijardi KM i tako će probit i„crvenu liniju“ iz Mastrihta prema kojoj dug ne bi smio premašiti 60 odsto udjela u BDP-u.

Za  otplatu duga Republika Srpska u ovoj godini će morati da obezbijedi nešto više od jedne milijarde KM, što je 59,3% redovnih budžetskih prihoda, izračunali su ekonomski stručnjaci, koji ukazuju na pogubnost stalnog zaduženja koje povlači vlada Republike Srpske.

Za razliku od RS, ministarka finansija u Federaciji BiH Jelka Miličević danas je izrazila žaljenje što taj entitet nije usvojio budžet za ovu godinu, ali je naglasila da je u Federaciji BiH, kako je navela, politikom kontinuiranog obuzdavanja javne potrošnje i odgovornim upravljanjem javnim dugom, došlo do smanjenja duga za 632 miliona KM . 

(BN)