fbpx

“Veliki brat” i u “Šumama RS”

765 430 56b5c8aa7a15b865218d4f95d305148a

“Šume Republike Srpske” raspisale su međunarodni tender za nabavku novog integralnog informacionog sistema, vrijednog 5,5 miliona maraka, a koji bi, pored brojnih unapređenja u poslovanju, trebalo i da spriječi eventualne zloupotrebe.

Navedenim sredstvima planirana je nabavka hardvera i softvera, kao i nabavka terenskih uređaja za pet šumskih gazdinstava, koliko je planirano u testnoj fazi. Kako saznajemo, svi podaci u vezi sa sirovinom će se unositi na mjestu nastanka u mobilne uređaje, na kojima će se nakon toga vršiti njihovo praćenje.

Preko ovog sistema, putem GPS-a, biće moguće pratiti vozila, a u planu je i da se na pojedinim šumskim putevima uspostavi i video-nadzor. U njemu će se naći i podaci o izvođačkim projektima, gajenju šuma, imovini preduzeća, voznom parku i njegovom održavanju, investicijama, zdravstvenom stanju šuma i brojne druge korisne informacije.

Risto Marić, direktor preduzeća, kaže kako je projektni zadatak osmislila radna grupa od 19 inženjera šumarstva, ekonomista i pravnika, a da su sredstva obezbijeđena još 2016. godine.

“Ovim sistemom će biti obuhvaćeni praćenje planskog etata, taksacija, doznake, realizacija sječe, praćenje trupca, kao i mjerenje, koje će se sada vršiti samo jednom. Pratiće se i realizacija proizvoda i njegovo klasiranje, što znači da više nema mogućnosti promašaja, kao ni mogućnosti da se trupcu koji je evidentiran izgubi trag i da ne ode iz preduzeća poznatom kupcu. Sve moguće zloupotrebe koje su pratile ovo preduzeće u proteklim godinama će biti svedene na minimum”, kaže Marić.

Dodaje kako je u zavisnosti od zakonskih procedura u vezi s javnim nabavkama, realno da realizacija projekta započne za 90 dana.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS su nam rekli kako je postojeći informacioni sistem, koji je u primjeni od 1999. godine, prevaziđen te da novi treba da radi po uzoru na sisteme koji su implementirani u modernim poslovnim okruženjima.

“Novi sistem je potreban radi efikasnije kontrole proizvodnje, praćenja kretanja šumskih drvnih sortimenata od mjesta sječe sve do drvoprerađivačkog postrojenja, uvezivanja postojećih baza podataka, praćenja zdravstvenog stanja i zaštite šuma i slično. Dinamičkim planom predviđeno je da se nabavka i praktična primjena informacionog sistema završi za 18 mjeseci”, kazali su nam u ovom ministarstvu, iz kojeg dodaju kako će ovaj sistem biti dio jedinstvenog informacionog sistema Republike Srpske.

Informaciju o novom sistemu usvojila je i Vlada RS na svom zasjedanju u petak.

(Nezavisne novine)