fbpx

Velike plate, mršavi rezultati

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog vijeća Parlamentarne skupštine BiH obavila je danas nekoliko javnih saslušanja rukovodilaca ministarstva i agencija koji su dobili revizorski izvještaj sa rezervom za poslovanje u 2016. godini. Prema stavu članova Komisije najlošiji izvještaj ima Agencija za identifikaciona dokumenta BiH.

2velike plate

Ovogodišnji loš revizorski izvještaj za IDEU posledica je dugogodišnjih malverzacija u toj Agenciji i nerada Tužilaštva BiH,tvrdi član Komisije za finansije Aleksandra Pandurević.Ona podsjeća da je prije skoro 4 godine pokrenuta istraga oko sumnjivog Ugovora za izradu ličnih dokumenata,vrijednog 104 miliona maraka,ali i pored spektakularnih hapšenja,optužnice nema.

Problem je i izgradnja sjedništa IDEE u Banjaluci.Na tome se radi skoro deceniju,za građevinsku dozvoli izdvojeno je milion i po maraka a još nije postavljen ni kamen temeljac jer je sporno vlasništvo nad zemljištem za izgradnju.

Prvobitan plan je bio da zgrada ima 30 hiljada kvadarata,što je besmisleno za Agenciju koja ima 180 zaposlenih koji trenutno rade u 2 hiljade kvadrata.Posebna je priča što je zakup tih kvadrata najskuplji u BiH.

Nabavka pasoša posebna je stavka na koju su ukazali revizori jer već 5 puta pada tender za te poslove.Komisija zahtjeva da se dostavi kompletan izvještaj od tenderske dokumentacije IDEE do nalaza Komisije za žalbe.

Pred članovima Komisije našao se i revizorski izvještaj Tužilaštva BiH ali je,i pored niza utvrđenin nepravilnosti,skinut sa Dnevnog reda. Tu instituciju zastupali su sekretar i šef kabineta vršioca dužnosti glavnog tužioca Gordane Tadić koji,kako su sami istakli,imaju ovlaštenje da prisustvuju sjednici Komisije ali ne i da odgovaraju na pitanja članova Komisije.

Na javnim saslušanjima pred parlamentarnom Komisijom za finansije ove godine našlo se 10 rukovodilaca institucija BiH koje su dobile revizorski izvještaj sa rezervom.Za dvije institucije revizori su utvrdili propuste u finasijskom proslovanju u 2016.-oj dok poslovanje 8 institucija nije usklađeno sa zakonom.

Glavni revizor dodaje da su ove godine podignuti standardi za izradu revizorskih izvještaja ali se ipak može reći da je u poslovanju institucija BiH postignut napredak.On podsjeća da je prije 10-ak godina 80% institucija imalo negativne revizorske izvještaje.

(BN)