fbpx

Vanredna uprava Agrokora: Uloženi veliki napori u stabiliziranje poslovanja Konzuma u BiH

2kasa

Vanredna uprava Agrokora uložila je izuzetne napore u stabiliziranje poslovanja Konzuma u BiH, te je znatno popravila situaciju u odnosu na stanje zatečeno u trenutku otvaranja postupka izvanredne uprave u Agrokoru, saopćeno je povodom jučerašnje odluke Vlade FBiH, kojom je donesena Uredba o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemske vrijednosti za FBiH, javlja Anadolu Agency (AA).

Vanredna uprava Agrokora saopćila je da je na tržište Bosne i Hercegovine vraćen Mercator, koji je preuzeo natrag svoje prodavnice od Konzuma, kao i sve zaposlenike.

-U toku je dokapitalizacija Konzuma BiH, sa dobavljačima su postignuti dogovori o rješavanju zaostalih plaćanja i uspostavljene su redovne isplate novih potraživanja. Zadržana je zaposlenost i postavljeni su dobri temelji za ozdravljenje i daljnje jačanje Konzuma BiH. Druge Agrokorove kompanije u Bosni i Hercegovini, bez obzira na probleme s kojima je suočen sistem Agrokora posluju stabilno i podmiruju svoje obveze. O svim do sada poduzetim koracima, redovno smo obavještavali vlasti BiH i druge sudionike i u vanrednoj upravi se nadamo, da će i provedba jučer donesene Uredbe o vanrednom nadzoru, doprinijeti ovom procesu daljnje stabilizacije poslovanja Konzuma BiH, na dobrobit zaposlenika, građana i privrede - saopćili su iz vanredne uprave Agrokora.

Naime, Federalna vlada donijela je Uredbu o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemske vrijednosti za FBiH. Privredna društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH su ona koja, samostalno ili zajedno sa svojim zavisnim ili povezanim društvima, značajno utiču na privrednu, socijalnu i finansijsku stabilnost u Federaciji BiH, a koja kumulativno ispunjavaju uslove da zapošljavaju više od 1.000 radnika i ostvaruju godišnje prihode veće od 500 miliona KM.

Ova uredba ne primjenjuje se na finansijske institucije, banke, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje penzijskim fondovima, društva za osiguranje i reosiguranje, lizing društva i mikrokreditne organizacije, koje reguliraju posebni zakoni. Većinski vlasnik je pravna ili fizička osoba koja, samostalno ili zajedno s povezanim društvima, posjeduje više od 50 posto udjela u osnovnom kapitalu ili većinu glasačkih prava u društvu od sistemskog značaja.

Vlada FBiH odlukom o pokretanju postupka vanrednog nadzora definira konkretne mjere za svako privredno društvo od sistemskog značaja. Te mjere mogu, između ostalog, uključivati pojačan nadzor Porezne uprave FBiH nad primjenom Zakona o finansijskom poslovanju i nad uslovima vezanim za transakcije između povezanih osoba, od strane Porezne uprave Federacije BiH, pojačan nadzor nad poštivanjem Zakona o radu, formiranje odbora povjerilaca s jasno definiranim ovlaštenjima, i tako dalje.

Mjere vanrednog nadzora bit će primjenjivane na privredno društvo i sva njegova zavisna i povezana društava, koja samostalno, ili zajedno sa svojim zavisnim ili povezanim društvima imaju sistemski značaj za FBiH, a koja su nelikvidna ili se nad njima provode postupci koji sadržajno odgovaraju takvim postupcima u cilju stabilizacije poslovanja. Vlada FBiH, na prijedlog resornog federalnog ministarstva, imenuje i razrješava povjerenika za provođenje mjera vanrednog nadzora. 
Donesena Uredba je privremenog karaktera i bit će primjenjivana šest mjeseci. Neposredan povod za donošenje Uredbe je intenzivan monitoring aktivnosti u vezi s poslovanjem Agrokor grupacije u Bosni i Hercegovini, koji praktično traje od početka drugog kvartala 2017. godine.

Članovi Skupštine dobavljača koji posluju s kompanijama Konzum i Velpro su na sastanku s predstavnicima Vlade FBiH istakli da je neophodno da u sve buduće aktivnosti aktivno budu uključeni predstavnici vlasti na svim nivoima, odnosno nadležne institucije i pružiti konkretnu pomoć u rješavanju krize sa Agrokor grupacijom. Obzirom na to da se 80 posto aktivnosti grupacije Agrokor u Bosni i Hercegovini odvija u Federaciji BiH, te da su nastupile dodatne okolnosti dospijeća kredita, kao i organiziranja dobavljača, bilo je potrebno preduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako dobavljača, tako i zaposlenih, u skladu s nadležnošću Vlade Federacije BiH.

Trenutno, ugroženo je direktno 1.300 dobavljača kojima Konzum duguje oko 130 miliona KM, od čega je 60 miliona KM dospjelih obaveza, dok je broj indirektno ugroženih dobavljača daleko veći (samo u mljekarskoj industriji više od 2.000).

(Anadolija)