fbpx

Usvojeni principi i smjernice za očuvanje nacionalnih spomenika

5d90f247 58fc 4845 9725 102cde8cad94stecak 810x394

Predsjedatelj Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Radoje Vidović i članovi Amir Pašić i Goran Milojević usvojili su na sjednici principe i smjernice za očuvanje nacionalnih spomenika koji imaju za cilj unaprijeđenje procesa zaštite kulturno-povijesnog naslijeđa, s posebnim osvrtom na odnos pojedinačnog dobra prema urbanom kontekstu, te odnos između materijalnog, prirodnog i nematerijalnog naslijeđa uz principe održivog funkcioniranja. 

Dokument namijenjen stručnjacima svih profila ima za cilj da objasni značaj kulturnog dobra, proces donošenja odluka o njegovoj zaštiti, provedbu mjera zaštite i važnost uspostave balansa između zaštite i adekvatnog korištenja uz poštivanje domaće legislative i drugih međunarodnih konvencija.

Članovi Povjerenstva usvojili su i pravilnik o kriterijima vrednovanja dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika. Ovim pravilnikom se propisuju kriteriji za vrednovanje dobara koja su nominirana za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine, podjela nacionalnih spomenika po predmetu pravne zaštite i njihova kategorizacija po značaju.

Na protekloj sjednici nacionalnim spomenicima BiH proglašene su nekropole sa stećcima i nišanima Bostahovina, općina Srebrenica i Nekropole sa stećcima na lokalitetima Milaševica i Grebčine u naselju Kruščica, općina Konjic.

Članovi Povjerenstva usvojili su izmjene i dopune odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom BiH povijesne građevine – Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija, općina Stari Grad Sarajevo. Izmjena i dopuna odluke odnosi se na mjere zaštite pokretnog naslijeđa (28 levhi i izvornog namještaja).

Pored toga, Povjerenstvo je donijelo odluku o produženju režima zaštite za tri dobra sa liste peticija, te usvojilo dvije odluke kojima se utvrdilo da Katastarski ured (Zgrada Općine) u Konjicu i stara željeznička stanica u Jelahu, općina Tešanj, ne ispunjavaju kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH.

Sjednici su uz članove Povjerenstva nazočili i predstavnici međunarodne zajednice u BiH.ž

Fena