fbpx

U Zenici počinje s radom Zavod za zaštitu zdravlja bilja

zenica 00 620x330

Rad budućeg Zavoda podrazumijeva, između ostalog, identifikaciju rezidua pesticida i drugih štetnih materija u i na biljkama koje se koriste za ishranu ljudi ili životinja, identifikaciju teških metala i drugih nedozvoljenih materija u i na biljkama koje služe za ishranu ljudi ili životinja, praćenje koncentracije alergena u okolišu, te davanje preporuka građanstvu u saradnji sa javnim zdravstvom.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), zastupnici Skupštine Zeničko – dobojskog kantona podržali su formiranje Zavoda za zaštitu zdravlja bilja, čije uspostavljanje neće iziskivati dodatna sredstva, obzirom na planiranje i već poduzete korake u poslovanju Instituta.

Rad budućeg Zavoda podrazumijeva, između ostalog, identifikaciju rezidua pesticida i drugih štetnih materija u i na biljkama koje se koriste za ishranu ljudi ili životinja, identifikaciju teških metala i drugih nedozvoljenih materija u i na biljkama koje služe za ishranu ljudi ili životinja, praćenje koncentracije alergena u okolišu, te davanje preporuka građanstvu u saradnji sa javnim zdravstvom.

– Za sve ovo je potrebno vrijeme, treba ulagati u laboratorijsku opremu, obuku ljudi, trebaju sredstva. Mi već imamo dio laboratorijske opreme i kapaciteta u stručnim ljudima, trebaće još raditi na obukama. Važno je istaći da imamo razvijene odnose sa partnerskim institucijama u BiH i regionu, kao što su Beograd, Novi Sad, Osijek, Zagreb, Ljubljana, Maribor, imamo potpisane Protokole o saradnji. Uvjeren sam da ćemo uz njihovu pomoć razviti naše kapacitete i biti u stanju odgovoriti potrebama građana i proizvođača – rekao je direktor Instituta Senad Huseinagić.

Kako zaštita bilja nije direktna obaveza kantona, osnivanjem Zavoda, Zeničko-dobojski kanton omogućit će provođenje onih mjera koje su od interesa za Kanton i koje će pomoći jačanje poljoprivredne proizvodnje i sigurnosti hrane biljnog porijekla na ovom području.

Formiranjem novog Zavoda, bit će zaokružena zaštita zdravlja ljudi (Zavod za javno zdravstvo), životinja (Veterinarski zavod) i bilja (Zavod za zaštitu bilja).

Zaključeno je i to da se realizacijom ove inicijative doprinijelo ispunjenju ciljeva Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. i to posebno ostvarenja strateškog cilja pružanja veće podrške ruralnom razvoju iskorištavanjem potencijala poljoprivrede, šumarstva i turizma, saopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

(FENA)