fbpx

Trošenje budžeta BiH: Za šta se izdvaja novac?

1budzet trosi

Od ukupnog iznosa budžeta institucija BiH, od 950 miliona maraka, najveći dio je namijenjen za takozvane tekuće održavanje, odnonso za finansiranje rada državnih institucija. Za ove namjene će biti isplaćeno 868 miliona maraka.

Samo na plaće i naknade uposlenih u državnim institucijama, uključujući i izabrane i imenovane zvaničnike, bit će potrošeno blizu 560 miliona KM. Osim toga za naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika bit će izdvojeno još 119 miliona KM. To najbolje ilustruje karakter državnog budžeta. On nije ni socijalni, ni razvojni, nego je namijenjen isključivo za finansiranje institucija BiH.

Ostakak budžeta uglavnom, će biti potrošen za plaćanje materijalnih troškova, kao što su računi za telefon, energiju i druge komunalne usluge, nabavku materijala, za troškove prevoza i goriva, kao i za iznajmljivanje prostora i opreme, te za tekuće održavanje.

Nešto više od 30 miliona KM bit će izdvojeno za tekuće izdatke i grantove, kao što su grantovi drugim nivoima vlasti, neprofitnim organizacijama, pojedincima i slično.

Za kapitalna ulaganja bit će izdvojeno nešto više od 43 miliona KM, a ovaj novac će biti iskorišten za nabavku i održavanje nekretnina i opreme potrebne za funkcionisanje državnih institucija.

Ako se potrošnja posmatra po budžetskim korisnicima, najveći dio budžeta, njegova jedna četvrtina, odnosno 283 miliona maraka, bit će proslijeđeno Ministarstvu odbrane BiH, a kao što je i slučaj sa budžetom uopće, najveći dio ovog iznosa, više od 240 miliona KM bit će potrošeno na plaće i nakande uposlenih.

Sljedeća na listi najvećih korisnika je Uprava za indirektno oporezivanje, kojoj će biti isplaćeno 93 miliona KM, a nakon nje slijedi Granična policija kojoj će pripasti 77 miliona maraka. Više od 30 miliona KM će dobiti još i Ministarstvo vanjskih poslova 57 miliona maraka, Obavještajno sigurnosna agencija BiH OSA 35 miliona KM, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 33 miliona maraka, te Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA 31 milion KM.

Vrijedi napomenuti da je najveći rast, što se tiče izdvajanja iz budžeta, ostvarila Centralna izborna komisija, čiji će budžet za ovu godinu biti povećan sa tri na blizu 11,5 miliona KM, odnsono visina sredstava koja će im biti na raspolaganju je veća za oko 8,5 miliona maraka. Razlog za to su opći izbori koji će biti održani u oktobru ove godine.

Svemu navedenom treba dodati i dio namijenjen za otplatu kredita, odnosno za servisiranje međunarodnih obaveza naše zemlje, u iznosu nešto većem od milijardu maraka, tako da ukupan budžet BiH iznosi 1,96 milijardi maraka. 

Faktor