fbpx

STIŽE BUDŽETSKA INSPEKCIJA Šefovima institucija BiH prijeti novčana kazna do 20.000 KM

2inspekcija

Šefovi institucija BiH mogli bi da budu kažnjavani od 5.000 KM do čak 20.000 KM zbog nezakonitosti u radu, ako Parlamentarna skupština usvoji izmjene i dopune Zakona o finansiranju institucija koje je nadavno utvrdio Savjet ministara BiH.

Predviđeno je da pri Ministarstvu finansija i trezora BiH bude formiran budžetski inspektorat, koji će kontrolisati da li institucije rade po zakonima, kao i da li postupaju u slučaju prijave zbog korupcije. Riječ je o zaostaloj obavezi BiH prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Konkretno, šefovi  bi mogli da budu sankcionisani iz svog džepa ako, suprotno propisima, odobre iznos plate, dodatka na platu, novčane nagrade, plaćeni godišnji odmor, ako ostvare troškove veće od budžetskih rashoda, onemoguće inspektora da pregleda njihovo poslovanje i slično. Predviđeno je da im inspektori prvo ostave kratak rok za ispravljanje nepravilnosti, a ako to ne učine, prijeti im novčana kazna. Isti iznos kazne prijeti i inspektorima ako se u praksi ne budu pridržavali ovog zakona.

Kako je predviđeno, inspektori izlaze u kontrolu na inicijativu bilo koje pravne ili fizičke osobe, koje su u roku od 30 dana dužni obavijestiti dokle je stigao inspekcijski nadzor.

– Cilj Ministarstva finansija bio je da inspekcija postupa i po službenoj dužnosti i po prijavi stranaka, ali iz Generalne direkcije za budžet EU je sugerisano da se propiše isključivo postupanje po inicijativi stranaka, kako bi se upravo akcenat stavio na borbu protiv korupcije. Ova sugestija je uvažena – navodi u obrazloženju ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.

Primjena ovog zakona biće obavezna za sve institucije koje se finanisiraju iz budžeta BiH, izuzimajući samo Kancelariju za reviziju institucija BiH.

(Srpskainfo.com)