fbpx

Regulatorna komisija oduzela dozvole za rad MHE Ilomska kod Kneževa

2ilomska

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske ukinula je dozvolu za proizvodnju električne energije MHE "Ilomska" na rijeci Ilomskoj kod Kneževa, što podrazumijeva i oduzimanje sertifikata, kao i prava na podsticaje i otkup električne energije.

Iz banjalučkog Centra za životnu sredinu navode da im to vraća nadu da je malverzacijama u oblasti hidroenergije moguće stati u kraj. Smatraju da je s amovolja investitora naročito izražena u sektoru malih hidroelektrana. Krše se zakoni, samoinicijativno se povećava snaga postrojenja, objekti se pomjeraju i po stotine metara duž vodotoka, ne poštuju se mjere iz dozvola i projektne dokumentacije i niz drugih nepravilnosti.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske 17. januara ove godine odbila je zahtjev preduzeća "Eling MHE" za izdavanje dozvole za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za MHE "Ilomska", a odbijen je i zahtjev za izdavanje sertifikata za ovo proizvodno postrojenje. Na osnovu toga odbijen im je i zahtjev za dobijanje prava na podsticaj u vidu obaveznog otkupa električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni.

- Nakon više od godinu dana zajedničkog rada sa Udruženjem za zaštitu prirode i prirodnih rezervata iz Kneževa u smjeru razrješenja ovog slučaja, sudskih tužbi i iznošenja dokaza, u ovom postupku ne vidimo nadu da se Ilomska očuva, obzirom da je već uništena, nego šansu da se zaustavi samovolja investitora, ističe Jelena Ivanić iz banjalučkog Centra za životnu sredinu.

U nizu nepravilnosti u obrazloženju ovakvog postupka Regulatorne komisije navodi se i da je "investitor samoinicijativno povećao snagu ovog postrojenja sa 0,22 MW na 4,8 MW, što predstavlja ogromno povećanje snage za koje je prema Zakonu o zaštiti životne sredine potrebno pribaviti novu studiju uticaja na životnu sredinu".

Komisija se poziva na presudu Okružnog suda od 02.03.2016. godine kojom je poništeno Rješenje o izdavanju Ekološke dozvole Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Do saznanja o ovoj presudi Komisija je došla tek 3.3.2017. godine, što je godinu dana kasnije. Sud je postupanje nadležnog organa, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, i obrazloženje odluke o izdavanju Ekološke dozvole ocjenio nepravilnim i nezakonitim pa je zbog toga to rješenje i poništeno. U presudi se dalje navodi da nisu utvrđeni uslovi koji se odnose na zaštitu životne sredine, kako u fazi gradnje, tako i u fazi eksploatacije ove hidroelektrane.

Ministarstvo je otišlo i korak dalje pa je nakon presude suda izdalo novu Ekološku dozvolu ovom postrojenju bez dostavljene nove Studije uticaja na životnu sredinu koju je sud konstatovao kao uslov za izdavanje Rješenja. Nakon toga je ponovljen postupak za izdavanje novih dozvola za proizvodnju električne energije u toku kojeg je Regulatorna komisija došla do novih činjenica i saznanja i oduzela dozvole ovom postrojenju.

Iako je Regulatorna komisija već izdala dozvole ovom postrojenju, pa ih oduzela naknadno, u svom obrazloženju navode da nisu znali stvarno činjenično stanje u vrijeme izdavanja dozvola i da ovo postrojenje ne bi dobilo dozvole od samog početka i puštanja u rad.

Postavlja se logično pitanje: Šta će se poduzeti po pitanju ostvarivanja prava i proizvodnje električne energije u periodu od godinu dana, za koji ovo preduzeće nije imalo zakonski osnov da proizvodi i ostvaruje profit po osnovu proizvodnje električne energije?

- Odluka Regulatorne komisije za energetiku nas je ohrabrila da se dalje borimo za očuvenje rijeke Ugar i njenih pritoka. U budućnosti očekujemo uspješniju primjenu propisa protiv nezakonitih radnji koncesionara i investitora, kaže Simeun Đodolović iz Udruženja za zaštitu prirode i prirodnih rezervata Kneževo.

Iz Centra za šivotnu sredinu navode i da se zbog nesavjesnog rada nadležnog ministarstva i inspekcijskih organa koji kontrolišu rad objekata MHE na terenu povlađuje pojedincima da provode samovolju i uništavaju prirodne resurse širom Bosne i Hercegovine.