fbpx

Prioritet Centralne banke BiH u budućnosti očuvanje monetarne stabilnosti

Najvažniji zadatak Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) u budućnosti će biti očuvanje monetarne stabilnosti, potvrđeno je Feni iz te institucije.

centralna banka

Osim toga, navode i rad na daljnjem unapređenju razmjene kvalitativnih informacija među institucijama zaduženim za stabilnost bankarskog sektora i finansijskog sistema u cjelini, proširenje jedinstvenog registra računa, dodatno unapređenje i usklađivanje statistike koju proizvode sa zahtjevima Eurostata i Evropske centralne banke, te aktivnu saradnju s relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama u smislu pružanja kvalitativnih informacija o stanju u domaćoj ekonomiji.

U kontekstu evropskih integracija BiH naglašavaju da CBBiH ima aktivnu ulogu i značajan dio njihovih budućih aktivnosti će se, u skladu s mandatom, odnositi na obaveze koje je zemlja preuzela u tom procesu.

Centralna banka Bosne i Hercegovine ove godine obilježava 20. godišnjicu rada. Ta institucija je osnovana je 11. augusta 1997. i po Ustavu Bosne i Hercegovine jedina je odgovorna za izdavanje novca i monetarnu politiku u cijeloj BiH.

Po Zakonu o CBBiH, cilj Centralne banke je da postigne i održi stabilnost domaće valute, konvertibilne marke, tako što izdaje domaću valutu po aranžmanu poznatom pod nazivom valutni odbor. On podrazumijeva fiksni kurs KM u odnosu na euro i puno pokriće KM u opticaju u euru.

Od osnivanja do danas, CBBiH je prolazila kroz veliki broj izazova, od uvođenja jedinstvene valute na teritoriji cijele BiH, reforme platnog prometa, pružanja podrške stabilnom funkcionisanju bankarskog sektora, očuvanja povjerenja u punu pokrivenost KM u oktobru 2008., realizacije projekata s Evropskom centralnom bankom (ECB) i centralnim bankama Eurosistema, do uvođenja evropskih standarda centralnog bankarstva u poslovanje te institucije.

Najvažnija aktivnost CBBiH u vođenju monetarne politike svih ovih 20 godina bila je očuvanje monetarne stabilnosti i podrška očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji. Puna konvertibilnost domaće valute nikad nije dovedena u pitanje, što je svih ovih godina bio snažan stabilizacioni faktor bosanskohercegovačke ekonomije.

To je prepoznato i u međunarodnim krugovima, te je nedavno časopis Capital Finance International dodijelio Centralnoj banci Bosne i Hercegovine nagradu za najbolje upravljanje centralnom bankom u centralnoj i istočnoj Evropi u 2017. (Central Bank of Bosnia and Herzegovina - Banking Awards 2017 - Best Central Bank Governance - CEE 2017).

U obrazloženju za dodjelu nagrade taj časopis je naveo da je prepoznao modalitete kojima Centralna banka Bosne i Hercegovine tokom godina svoga rada doprinosi kontinuiranoj stabilnosti zemlje, te je, djelujući kao nezavisna institucija i pridržavajući se striktno režima valutnog odbora koji je omogućio monetarnu stabilnost uz puno pokriće domaće valute deviznim rezervama, između ostalog, doprinijela kreiranju preduslova za održiv ekonomski rast i razvoj zemlje.

Biznis.ba / FENA