fbpx

Predstavljeni rezultati primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS: Korupciji se može stati u kraj

Predstavljeni rezultati primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS: Korupciji se može stati u kraj

Foto: BHRT

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo (KS) predstavio je danas rezultate postignute u prvoj godini primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije. Ovaj zakon, koji se u Kantonu Sarajevo primjenjuje od 1. januara prošle godine, jedan je od ključnih antikoruptivnih zakona.

Na konferenciji za medije predstavljeni su ishodi postupaka za utvrđivanje sukoba interesa nosilaca javnih funkcija, prijave korupcije i dodjela statusa zaštićenim prijaviteljima korupcije, te provedene aktivnostima u oblasti jačanja integriteta javnih institucija.

Kako je rečeno, u periodu od 01. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno 94 nosioca javnih funkcija podnijeli su ostavku. Od tog broja, njih 42 podnijeli su ostavku samoinicijativno, 47 nakon pokretanja postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, dok je 81 nosilac javne funkcije razriješen.

Pokrenuta su 84 postupka za utvrđivanje sukoba interesa. Od tog broja, kako je navedeno, šest ih okončano utvrđivanjem sukoba interesa, a 14 postupaka još uvijek nije okončano.

"Ured za borbu protiv korupcije je imao centralnu ulogu u uspješnom sprovođenju antikoruptivnih inicijativa. Njihov proaktivni pristup i revnost značajno doprinose uspostavljanju snažnog okvira za borbu protiv korupcije, kao i same kulture u tom polju u Kantonu Sarajevo. Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo je postavio presedan za druga područja", rekao je Julian Reilly, ambasador Velike Britanije u BiH.

Zaključak današnje konferencije je da se korupciji može stati u kraj. Poručeno je da bi svi kantoni trebalo da preuzmu praksu Kantona Sarajevo, ali i svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije sprečava sukob interesa nosilaca javnih funkcija, štiti prijavitelje korupcije i jača integritet javnih institucija.

Zakon je ovlastio Kancelariju za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo da utvrđuje i sankcioniše sukob interesa, dodjeljuje status zaštićenim prijaviteljima korupcije, kao i da vrši procjenu usaglašenosti planova integriteta institucija sa Zakonom i Uputstvom za izradu i provođenje plana integriteta, te donosi preporuke za unapređenje planova integriteta institucija.

BHRT