fbpx

Predstavljeni rezultati monitoringa primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

3zvizdaci

90% javnih ustanova/institucija/organa uprave usvojilo je podzakonske akte, 93% javnih ustanova/institucija/organa uprave obezbjedilo je najmanje jedan mehanizam za prijavu korupcije, samo 3 javne ustanove/institucije/organa uprave su zaprimili prijave korupcije

Autor: impulsportal.net

Formalni uslovi za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj su ispunjeni, budući da je 90% javnih ustanova/institucija/organa uprave usvojilo Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Rezultati monitoringa koje je danas predstavio CRCD, lider ACCOUNT monitoring tima „zviždači“, pokazuju i da je 93% javnih ustanova/institucija/organa upravo obezbjedilo mehanizme za prijavljivanje korupcije.S druge strane, prijave korupcije su zabilježene u samo 3% anketiranih ustanova.

3zvizdaci 1

„ Zakon je usvojen 07.jula 2017. godine i propisao je obavezu republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim institucijama, preduzećima i ustanovama, te privatnim subjektima koji imaju više od 15 zaposlenih, da u roku od šest  mjeseci donesu interni akt -  Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju. Rezultati do kojih smo došli obuhvataju podatke za 107 subjekata, i pokazuju da je njih 90% ispunilo ovu obavezu. S druge strane, prijave korupcije su zabilježene u samo 3 anketirane ustanove, odnosno zaprimljeno je ukupno 8 prijava. Većina  ih je odbačena kao neosnovana, dijelom i zbog nedostatka materijalnih dokaza“ - kaže Emina Bećirović Nasić iz CRCD-a.

CRCD je proveo monitoring u saradnji sa članicama ACCOUNT Monitoring tima: Justicia, Stop Mobbing, Resursni centar Brčko i ToPeer. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.