fbpx

Podrška inicijativi za ispitivanje porijekla imovine funkcionera

SARAJEVO - Većina poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH koja su diskutovala podržala je inicijativu šefa Kluba poslanika SDS-a Aleksandre Pandurević za osnivanje interresorne radne grupe za ispitivanje porijekla imovine funkcionera u institucijama BiH.

20160719184212 379473

Iznesen je stav da bi ovom inicijativom trebalo da budu obuhvaćeni i niži nivoi vlasti, te funkcioneri i imenovani i izabrani zvaničnici u svim institucijama u BiH.

Rezervu prema ovoj inicijativi iskazao je Lazar Prodanović iz SNSD-a, navodeći da bi ona mogla da bude realizovana postojećim zakonskima aktima.

"Ako ne jačamo pravosudne institucije i zakone nikakav paralelizam neće donijeti rezultate", smatra Prodanović.

U okviru rasprave o Informaciji o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za prošlu godinu, poslanici su iskazali rezervu prema načinu trošenja ovih sredstava, odnosno kako članovi Predsjedništva BiH, te predsjedavajući Savjeta ministara BiH i njegova dva zamjenika njima raspolažu.
Poslanik SNSD-a Dušanka Majkić optužila je Kolegijum Predstavničkog doma da je svjesno stavio ovu važnu tačku nisko na dnevnom redu kako se ne bi ulazilo u njene detalje.

Šef Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević smatra da je način korištenja budžetskih sredstava problem svih nivoa vlasti, od opština do Savjeta ministara BiH, prenosi Srna.
Poslanici su iscrpili dnevni red današnje sjednice, i nakon pauze će se izjasniti o tačkama o kojima su raspravljali.


N.N.